HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Беттің бағытын Windows жүйесімен таңдау

background image

Беттің бағытын Windows жүйесімен таңдау

1.

Бағдарламадағы File (Файл) мəзірінен

Print (Басып шығару) командасын

басыңыз.

120 Бап 8 Баспа тапсырмалары

KKWW

background image

2.

Өнімді таңдап, Сипаттар немесе

Ерекшеліктер түймешігін басыңыз.

3.

Аяқтау жиекбелгісін басыңыз.

4.

Бағыт аймағында Кітаптық немесе

Альбомдық опциясын таңдаңыз.

Беттегі суреттің жоғарғы жағын төмен

қаратып басып шығару үшін 180 градусқа

бұру опциясын таңдаңыз.

KKWW

Windows жүйесіндегі негізгі басып шығару тапсырмалары 121