HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - IP Қауіпсіздігі

background image

IP Қауіпсіздігі

IP Қауіпсіздігі (IPқау) өнімнен шығатын жəне өнімге келетін IP негізделген желілік трафикті
бақылайтын протоколдар жиынтығы болып табылады. IPқау хост-хост танылуын, деректердің
тұтастығын жəне желілік байланыстардың шифрлеуін қамтамасыз етеді.

Желіге қосылған жəне HP Jetdirect басып шығару сервері бар өнімдерде IPsec параметрлерін
HP ішкі веб-серверінің Желіге қосылу қойындысын пайдаланып реттеуге болады.