HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Ақаулықтарды жою мәзірі

background image

Ақаулықтарды жою мəзірі

Көрсету үшін: Өнімнің басқару тақтасындағы Негізгі бет түймешігін басып, Басқару мəзірін
таңдаңыз да, Ақаулықтарды жою мəзірін таңдаңыз.

Төмендегі кестеде жұлдызшалар (*) зауыттық əдепкі параметрді көрсетеді.

Кесте 2-14

Ақаулықтарды жою мəзірі

Бірінші деңгей

Екінші деңгей

Үшінші деңгей

Мəндер

Оқиғалар журналын басып
шығару

Оқиғалар журналын көру

Қағаз жолы бетін басып
шығару

Баспа сапасы беттері

Термобекіткіштің сынақ
бетін басып шығару

Диагностикалық сынақтар

Қағаз жолы сенсоры

Өнім сенсорларының тізімінен
таңдаңыз.

Қағаз жолын тексеру

Сынақ бетін басып шығару

Қайнар көзі

Қолжетімді науалар тізімінен
таңдаңыз.

Мақсатты жер

Қолжетімді қалталар тізімінен
таңдаңыз.

Екі жақты

Өшірілген*

Қосылған

Көшірмелер саны

1*

10

50

100

500

Жинау

Өшірілген

Қосылған

Қолмен сенсорды тексеру

Науа/себет сенсорының
қолмен сынағы

Құрамдас бөліктерді тексеру

Басып шығару/Тоқтату
тексерісі

Ауқымы: 0 – 60 000

30

Бап 2 Басқару тақтасының мəзірлері

KKWW