HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Науаларды басқару мәзірі

background image

Науаларды басқару мəзірі

Көрсету үшін: Өнімнің басқару тақтасындағы Негізгі бет түймешігін басып, Басқару мəзірін
таңдаңыз да, Науаларды басқару мəзірін таңдаңыз.

Төмендегі кестеде жұлдызшалар (*) зауыттық əдепкі параметрді көрсетеді.

Кесте 2-9

Науаларды басқару мəзірі

Бірінші деңгей

Мəндер

Талап етілген науаны пайдалану

Ерекше*

Бірінші

Қолмен беру нұсқауы

Əрдайым*

Жүктелмесе

Өлшем/түр ұсынысы

Дисплей*

Көрсетпеу

Басқа науаны пайдалану

Қосулы*

Ажыратулы

Баламалы бланк режимі

Ажыратулы*

Қосулы

Екі жақты бос беттер

Автоматты*

Иə

2-науа үлгісі

Стандартты науа

Реттелетін науа

Суретті бұру

Стандартты

Балама

A4/хат пішімінде басып шығару

Иə*

Жоқ

KKWW

Басқару мəзірі

25