HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Сақтық көшірме жасау/ Қалпына келтіру мәзірі

background image

Сақтық көшірме жасау/ Қалпына келтіру мəзірі

Көрсету үшін: Өнімнің басқару тақтасындағы Негізгі бет түймешігін басып, Құрылғыға
техникалық қызмет көрсету
мəзірін таңдаңыз да, Сақтық көшірме жасау/ Қалпына келтіру
мəзірін таңдаңыз.

Төмендегі кестеде жұлдызшалар (*) зауыттық əдепкі параметрді көрсетеді.

Кесте 2-15

Сақтық көшірме жасау/ Қалпына келтіру мəзірі

Бірінші деңгей

Екінші деңгей

Үшінші деңгей

Мəндер

Сақтық көшірме деректері

Жоспарланған сақтық
көшірмелер

Жоспарлауды қосу

Уақытты енгізіңіз

Арасындағы күн саны

Күндер санын енгізіңіз

Сақтық көшірмені қазір
жасау

Соңғы сақтық көшірмені
экспорттау

Деректерді қалпына келтіру

Сақтық көшірме файлы бар
USB дискісін салыңыз.