HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Конверттерді салу

background image

Конверттерді салу

Конверттерді 1-науаға немесе қосымша конверт əпергішке конверттің алдыңғы жағын жоғары
жəне қысқа, маркалы жиегін өнімге қаратып салыңыз.

84

Бап 6 Қағаз жəне баспа медиасы

KKWW