HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Тұтынылатын қуат

background image

Тұтынылатын қуат

Ұйқы режимінде пайдаланылатын электр қуатының мөлшері едəуір төмендеп, табиғи қорларды
сақтайды жəне осы өнімнің жоғары жұмыс өнімділігіне əсер етпей, ақшаны үнемдейді. ENERGY
STAR

®

логотипімен белгіленген Hewlett-Packard басып шығару жəне кескіндеу жабдығы АҚШ

Қоршаған ортаны қорғау агенттігінің ENERGY STAR техникалық сипаттамаларына сəйкес
келеді. ENERGY STAR кəсіби кескіндеу өнімдерінде мына таңба болады:

Қосымша ENERGY STAR кескіндеу өнімі моделінің туралы ақпарат тізімі мына сайтта берілген:

www.hp.com/go/energystar