HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Өнімге тікелей қосылған Mac компьютерлеріне бағдарламалық құралды орнату

background image

Өнімге тікелей қосылған Mac компьютерлеріне бағдарламалық құралды орнату

Бұл өнімде USB 2.0 байланысы бар. A-B түріне жататын USB кабелін пайдаланыңыз.
HP компаниясы ұзындығы 2 метрден аспайтын кабель пайдалануды ұсынады.

1.

Өнім мен компьютерге USB кабелін жалғаңыз.

2.

Ықшам дискіден бағдарламалық құралды орнатыңыз. Өнім белгішесін басып, экрандағы
нұсқауларды орындаңыз.

Ықшам дискіден орнату барысында принтер қоспаған болсаңыз, келесі қадамнан
жалғастырыңыз.

3.

Компьютерде Apple мəзірін ашыңыз да, Жүйе ерекшеліктері мəзірін таңдап, Баспа
жəне факс
белгішесін басыңыз.

4.

Принтер атаулары бағанының төменгі сол жақ бұрышындағы қосу (+) таңбасын басыңыз
да, өнімді Принтер қосу терезесінен таңдап, өнімнің драйвері Басып шығаруға
қолданылатын құрал
аймағындағы тізімде бар екенін тексеріңіз.

44

Бап 4 Өнімді Mac амалдық жүйесінде пайдалану

KKWW

background image

5.

Принтер кезегін жасау үшін, Қосу түймешігін басыңыз.

ЕСКЕРІМ:

Mac OS X 10.5 жəне 10.6 жүйелерінде орнату процесі орнатылған

опциялардың параметрлерін автоматты түрде реттеуі тиіс.

6.

Бағдарламалық құрал дұрыс орнатылғанын тексеру үшін кез келген бағдарламадан бір бет
басып шығарыңыз.

ЕСКЕРІМ:

Егер орнату сəтсіз болса, бағдарламалық құралды қайтадан орнатыңыз.