HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Meniu Perimti užduotį iš USB

background image

Meniu Perimti užduotį iš USB

PASTABA:

prieš naudojant šią funkciją, ją reikia įjungti naudojant valdymo skydo meniu arba HP

integruotą tinklo serverį.

Norėdami įjungti funkciją naudodami valdymo skydo meniu, atidarykite meniu Administravimas,

antrinį meniu Perimti iš USB nustatymų, tada pasirinkite parinktį Įjungti. Norėdami įjungti

funkciją naudodami HP integruotą tinklo serverį, spustelėkite skirtuką Spausdinti.

Norėdami rodyti: gaminio valdymo skyde paspauskite mygtuką Į pradžią , tada pasirinkite meniu
Perimti užduotį iš USB.

Pirmas lygis

Antras lygis

Vertės

Pasirinkti failą ar aplanką

<Job name> (užuoties pavadinimas)

Kopijos

14

2 skyrius Valdymo skydo meniu

LTWW