HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series Palīdzība

background image

HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601, M602,

UN M603 SĒRIJAS PRINTERIS

Lietošanas rokasgrāmata

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 600 M601, M602
un M603 sērijas printeris

Lietošanas rokasgrāmata

background image

Autortiesības un licence

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reproducēšana, pielāgošana vai tulkošana

bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir

aizliegta, izņemot gadījumus, kad to atļauj

autortiesību likumi.

Šeit atrodamā informācija var tikt mainīta

bez iepriekšēja brīdinājuma.

Vienīgais servisa nodrošinājums HP precēm

un pakalpojumiem ir izklāstīts ekspresservisa

nodrošinājuma paziņojumos, kas tiek

piegādāti kopā ar šīm precēm un

pakalpojumiem. Nekas no šeit rakstītā nevar

tikt interpretēts kā papildus servisa

nodrošinājumu garantējošs faktors. HP nav

atbildīga nedz par šeit sastopamajām

tehniskajām vai redakcionālajām kļūdām,

nedz par izlaidumiem.

Daļas numurs: CE988-90937

Edition 4, 11/2011

Informācija par preču zīmēm

Adobe

®

, Acrobat

®

un PostScript

®

ir Adobe

Systems Incorporated preču zīmes.

Intel® Core™ ir Intel Corporation preču

zīme ASV un citās valstīs/reģionos.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP un

Windows Vista® ir ASV reģistrētas

Microsoft Corporation preču zīmes.

UNIX

®

ir The Open Group reģistrēta preču

zīme.

ENERGY STAR un ENERGY STAR zīme ir

ASV reģistrētas zīmes.

background image

Vadlīnijās izmantotās konvencijas

PADOMS.

Padomi nodrošina noderīgus pavedienus un saīsnes.

PIEZĪME.

Piezīmes nodrošina svarīgu informāciju, lai paskaidrotu konceptu vai izpildītu uzdevumu.

UZMANĪBU!

Drošības pasākumi norāda kā rīkoties, lai izvairītos no datu zaudēšanas vai iekārtas

bojāšanas.

BRĪDINĀJUMS!

Brīdinājumi informē par specifiskām procedūrām, kurām būtu jāseko, lai izvairītos

no personiskajiem ievainojumiem, milzīgiem datu zudumiem vai plašiem iekārtas bojājumiem.

LVWW

iii

background image

iv

Vadlīnijās izmantotās konvencijas

LVWW

background image

Saturs

1 Pamatinformācija par produktu ........................................................................................ 1

Iekārtu salīdzinājums ................................................................................................................ 2

HP LaserJet Enterprise 600 M601 modeļi ..................................................................... 2
HP LaserJet Enterprise 600 M602 modeļi ..................................................................... 3
HP LaserJet Enterprise 600 M603 modeļi ..................................................................... 4

Vides aizsardzības līdzekļi ........................................................................................................ 5
Pieejamības funkcijas ............................................................................................................... 6
Iekārtas attēli ........................................................................................................................... 7

Skats no priekšpuses .................................................................................................. 7
Skats no aizmugures .................................................................................................. 8
Saskarnes porti ......................................................................................................... 9
Sērijas numura un modeļa numura atrašanās vieta ........................................................ 9

2 Vadības paneļa izvēlnes ................................................................................................. 11

Vadības paneļa izkārtojums .................................................................................................... 12
Izvēlne Izgūt darbu no USB ..................................................................................................... 14
Izvēlne Izgūt darbu no ierīces atmiņas ...................................................................................... 15
Izvēlne Izejmateriāli ............................................................................................................... 16
Izvēlne Padeves ..................................................................................................................... 18
Izvēlne Administrēšana ........................................................................................................... 19

Izvēlne Atskaites ..................................................................................................... 19
Izvēlne Vispārīgie iestatījumi ..................................................................................... 19
Izvēlne Izgūšanas no USB iestatījumi ......................................................................... 22
Izvēlne Vispārīgi drukas iestatījumi ............................................................................ 22
Izvēlne Noklusējuma drukas opcijas .......................................................................... 24
Izvēlne Displeja iestatījumi ....................................................................................... 24
Izvēlne Izejmateriālu pārvaldīšana ............................................................................ 25
Izvēlne Tekņu pārvaldība ......................................................................................... 26
Izvēlne Skavotāja/Šķirotāja iestatījumi ....................................................................... 28
Izvēlne Multi-Bin pastkastītes iestatījumi ...................................................................... 28
Izvēlne Tīkla iestatījumi ............................................................................................ 29

LVWW

v

background image

Izvēlne Problēmu novēršana ..................................................................................... 33

Izvēlne Iekārtas apkope .......................................................................................................... 34

Izvēlne Dublēt/Atjaunot ........................................................................................... 34
Izvēlne Kalibrēšana/tīrīšana ..................................................................................... 34
Izvēlne USB programmaparatūras atjauninājums ........................................................ 35
Izvēlne Pakalpojums ................................................................................................ 35

3 Programmatūra operētājsistēmai Windows .................................................................... 37

Atbalstītās operētājsistēmas un printera draiveri sistēmai Windows .............................................. 38
Izvēlieties Windows atbilstošo printera draiveri ......................................................................... 39

HP universālais drukāšanas draiveris (Universal Print Driver (UPD)) ................................ 39

UPD instalācijas režīmi ............................................................................. 40

Drukas darba iestatījumu maiņa sistēmai Windows .................................................................... 41

Drukas iestatījumu prioritāte ..................................................................................... 41
Visu drukdarbu iestatījumu mainīšana pirms programmatūra tiek aizvērta ...................... 41
Visu drukdarbu noklusējuma iestatījumu maiņa ........................................................... 42
Ierīces konfigurācijas iestatījumu maiņa ..................................................................... 42

Printera draivera noņemšana no sistēmas Windows ................................................................... 43
Atbalstītās utilītas sistēmā Windows ......................................................................................... 44

HP Web Jetadmin ................................................................................................... 44
HP iegultais tīmekļa serveris ...................................................................................... 44
HP ePrint ................................................................................................................ 44

Programmatūra citām operētājsistēmām .................................................................................... 45

4 Produkta izmantošana ar Mac ........................................................................................ 47

Mac programmatūra .............................................................................................................. 48

Atbalstītās operētājsistēma un printera draiveri operētājsistēmai Mac ............................ 48
Instalējamā programmatūra Mac operētājsistēmām ..................................................... 48

Programmatūras instalēšana Mac datoros, kas tieši savienoti ar iekārtu .......... 48
Instalējamā programmatūra Mac datoriem vadu tīklā ................................... 49

Konfigurējiet IP adresi ................................................................ 49
Instalējiet programmatūru ........................................................... 50

Printera draivera noņemšana no Mac operētājsistēmām ............................................... 51
Mac drukas iestatījumu prioritātes ............................................................................. 52
Printera draivera iestatījumu mainīšana sistēmā Mac ................................................... 52

Visu drukdarbu iestatījumu mainīšana pirms programmatūra tiek aizvērta ....... 52
Noklusējuma iestatījumu maiņa visiem drukas darbiem ................................. 52
Ierīces konfigurācijas iestatījumu maiņa ...................................................... 52

Programmatūra Mac datoriem .................................................................................. 54

HP Utility sistēmai Mac ............................................................................. 54

HP Printer Utility atvēršana ......................................................... 54

vi

LVWW

background image

HP Utility funkcijas ..................................................................... 54

Atbalstītās utilītas sistēmā Mac .................................................................................. 55

HP iegultais tīmekļa serveris ....................................................................... 55
HP ePrint ................................................................................................. 55
AirPrint ................................................................................................... 56

Pamata drukas uzdevumi, izmantojot sistēmu Mac ..................................................................... 57

Drukas darba atcelšana sistēmā Mac ........................................................................ 57
Papīra izmēru un veida maiņa sistēmā Mac ............................................................... 57
Dokumentu izmēru maiņa vai drukāšana uz īpašu izmēru papīra ar Mac ....................... 57
Drukas sākotnējo iestatījumu izveide un lietošana sistēmā Mac ..................................... 58
Titullapas drukāšana ar Mac .................................................................................... 58
Ūdenszīmju lietošana kopā ar Mac ........................................................................... 58
Vairāku lappušu drukāšana uz vienas papīra loksnes ar Mac ....................................... 59
Drukāšana uz abām lapas pusēm (divpusēji) .............................................................. 59
Darbu saglabāšana sistēmā Mac .............................................................................. 59

Problēmu novēršana sistēmā Mac ............................................................................................ 61

5 Iekārtas pievienošana sistēmai Windows ....................................................................... 63

Paziņojums par atbildības ierobežošanu attiecībā uz printera koplietošanu ................................... 64
Pievienošana ar USB .............................................................................................................. 64

CD instalēšana ....................................................................................................... 64

Savienojuma izveide ar tīklu sistēmā Windows .......................................................................... 65

Atbalstītie tīkla protokoli ........................................................................................... 65
Iekārtas uzstādīšana vadu tīklā, izmantojot sistēmu Windows ....................................... 67

Konfigurējiet IP adresi ............................................................................... 67
Instalējiet programmatūru .......................................................................... 68

Tīkla iestatījumu konfigurēšana sistēmā Windows ........................................................ 69

Tīkla iestatījumu skatīšana vai mainīšana .................................................... 69
Tīkla paroles iestatīšana vai mainīšana ....................................................... 69
IPv4 TCP/IP parametru manuāla konfigurēšana no vadības paneļa ................ 70
IPv6 TCP/IP parametru manuāla konfigurēšana no vadības paneļa ................ 71
Saites ātrums un divpusējās drukas iestatījumi .............................................. 72

6 Papīrs un apdrukājamie materiāli .................................................................................. 73

Papīra lietošanas noteikumu izprašana ..................................................................................... 74

Vadlīnijas par īpašiem papīra veidiem ...................................................................... 74

Drukas draivera maiņa atbilstoši papīra tipam un izmēriem operētājsistēmā Windows ................... 76
Atbalstītie papīra izmēri .......................................................................................................... 77
Atbalstītie papīra veidi ........................................................................................................... 79

Atbalstītie papīra veidi padeves opcijām ................................................................... 79
Atbalstītie papīra veidi padeves opcijām ................................................................... 80

LVWW

vii

background image

Padeves un uztvērēja ietilpība ................................................................................................. 81
Piepildiet papīra teknes ........................................................................................................... 83

Apdrukājamā materiāla ievietošana 1. padevē ........................................................... 83
2. padeve vai papildu padeve 500 lapām ................................................................. 84
Papīra ievietošana papildu padevē 1500 lapām ........................................................ 86
Papīra orientācija ievietošanai padevēs ..................................................................... 88

Veidlapu un iepriekš apdrukāta vai perforēta papīra ievietošana ................... 88
Aplokšņu ievietošana ................................................................................ 89

Padevju konfigurēšana ............................................................................................................ 90

Padeves konfigurēšana, ievietojot papīru ................................................................... 90
Padeves konfigurēšana, lai tā atbilstu drukas darba iestatījumiem ................................. 90
Konfigurējiet padevi vadības panelī .......................................................................... 91

Atlasiet izvades paplāti ........................................................................................................... 92

Drukāšana uz augšējā (standarta) izdruku uztvērēja .................................................... 92
Drukāšana uz aizmugures izdruku uztvērēju ............................................................... 92
Drukāšana uz šķirotāju vai skavotāju/šķirotāju (nopērkami atsevišķi) ............................. 93
Drukāšana uz pastkastīti ar 5 uztvērējiem .................................................................. 94

7 Printera kasetnes ........................................................................................................... 97

Drukas kasetnes informācija .................................................................................................... 98
Izejmateriālu skati .................................................................................................................. 99

Drukas kasetņu skatījumi .......................................................................................... 99

Printera kasetņu pārvaldība ................................................................................................... 100

Nomainiet drukas kasetņu iestatījumus ..................................................................... 100

Izdrukas, kad beidzies drukas kasetnes darbmūžs ...................................... 100
Iespējo vai atspējo Ļoti zema līmeņa iestatījumi opcijas vadības panelī ........ 100
Drukāšana, izmantojot ekonomisko režīmu ................................................ 101

Izejmateriālu glabāšana un utilizācija ...................................................................... 101

Izejmateriālu otrreizējā pārstrāde ............................................................. 101
Drukas kasetņu uzglabāšana ................................................................... 101
HP politika saistībā ar kasetnēm, kas nav oriģinālās HP drukas kasetnes ....... 102

HP viltojumu novēršanas vietne ............................................................................... 102

Nomaiņas norādījumi ........................................................................................................... 103

Nomainiet drukas kasetni ....................................................................................... 103
Skavu nomaiņa ..................................................................................................... 105
Profilaktiskās apkopes veikšana .............................................................................. 106

Apkopes komplekta skaitītāja atiestatīšana ................................................ 106

Problēmu novēršana saistībā ar drukas kasetnēm ..................................................................... 107

Drukas kasetņu pārbaude ....................................................................................... 107

Drukas kasetnes bojājumu pārbaude ........................................................ 108
Defektu atkārtošanās .............................................................................. 109

viii

LVWW

background image

Izejmateriālu stāvokļa lapas drukāšana ..................................................... 109

Vadības paneļa izejmateriālu ziņojumu skaidrojums .................................................. 110

8 Drukas uzdevumi ......................................................................................................... 113

Drukas darba atcelšana operētājsistēmā Windows .................................................................. 114
Vispārējie drukas uzdevumi, izmantojot sistēmu Windows ........................................................ 115

Printera draivera atvēršana sistēmā Windows .......................................................... 115
Palīdzības saņemšana par jebkuru Windows drukas opciju ........................................ 116
Drukājamo kopiju skaita maiņa, izmantojot Windows ............................................... 116
Pielāgoto drukas iestatījumu saglabāšana atkārtotai lietošanai, izmantojot Windows .... 117

Operētājsistēmā Windows izmantojiet drukas saīsni ................................... 117
Izveidojiet drukāšanas saīsnes ................................................................. 118

Drukas kvalitātes uzlabošana, izmantojot Windows .................................................. 121

Atlasiet lappuses izmēru, izmantojot Windows .......................................... 121
Pielāgota papīra izmēra atlase, izmantojot Windows ................................. 121
Papīra veida atlase, izmantojot Windows ................................................. 121
Papīra teknes atlase, izmantojot Windows ................................................ 121

Drukāšana uz abām lapas pusēm (abpusējā druka) ar Windows ................................ 122

Manuāla druka uz abām pusēm sistēmā Windows ..................................... 122
Automātiska druka uz abām pusēm, izmantojot Windows ........................... 123

Vairāku lappušu drukāšana uz vienas lapas, izmantojot Windows .............................. 125
Lappuses orientācijas atlasīšana, izmantojot Windows .............................................. 126

HP ePrint izmantošana .......................................................................................................... 128
Papildu drukas uzdevumi, izmantojot Windows ....................................................................... 129

Drukāšana uz iepriekš apdrukātas iespiedveidlapas vai veidlapām, izmantojot
Windows ............................................................................................................. 129
Drukāšana uz īpašiem papīra veidiem, uzlīmēm un caurspīdīgajām plēvēm ar
Windows ............................................................................................................. 131
Pirmās vai pēdējās lapas drukāšana uz cita veida papīra, izmantojot Windows ........... 134
Mērogot dokumentu atbilstoši lappuses izmēriem Windows programmatūrā ................. 136
Ūdenszīmes pievienošana dokumentam, izmantojot Windows .................................... 137
Bukleta izveidošana, izmantojot Windows ............................................................... 138
Atlasiet izvades opcijas, izmantojot Windows .......................................................... 139

Atlasiet izvades paplāti, izmantojot Windows ........................................... 139
Atlasiet skavošanas opcijas, izmantojot Windows ...................................... 141

Darbu saglabāšanas funkciju izmantošana sistēmā Windows ..................................... 142

Saglabāta darba izveide sistēmā Windows .............................................. 143
Saglabāta darba drukāšana .................................................................... 144
Saglabāta darba izdzēšana .................................................................... 144
Darbu atmiņas opciju iestatīšana sistēmā Windows .................................... 145

LVWW

ix

background image

Drukāt tikai vienu kopiju, lai veiktu pārbaudi pirms visu kopiju
izdrukas ................................................................................. 145
Īslaicīga privāta darba saglabāšana ierīcē un tā drukāšana vēlāk . 145
Darba īslaicīga saglabāšana ierīcē ........................................... 145
Darba pastāvīga saglabāšana ierīcē ......................................... 146
Pastāvīgi saglabātu darbu varat padarīt par privātu, tādējādi
katram, kas mēģinās to drukāt, tiks pieprasīts PIN ....................... 146
Paziņojuma saņemšana, ja kāds drukā saglabātu darbu .............. 146
Norādīt saglabāta darba lietotāja vārdu .................................... 147
Nosaukuma norāde saglabātam darbam ................................... 147

Īpašu darbu drukāšana sistēmā Windows ................................................................ 148

Iestatīt divpusējo līdzinājumu ................................................................... 148

Drukāšanai no dažādiem avotiem, izmantojot USB .................................................................. 149

9 Pārvaldīšana un apkope .............................................................................................. 151

Informācijas lapu drukāšana ................................................................................................. 152
HP iebūvētā tīmekļa servera lietošana ..................................................................................... 153

HP iebūvētā tīmekļa servera atvēršana, izmantojot tīkla savienojumu ........................... 153
HP iebūvētā tīmekļa servera līdzekļi ......................................................................... 154

Informācija cilne .................................................................................... 154
Vispārīgi cilne ....................................................................................... 154
Cilne Drukāt .......................................................................................... 155
Cilne Problēmu novēršana ....................................................................... 155
Cilne Drošība ........................................................................................ 156
Cilne HP tīmekļa pakalpojumi .................................................................. 156
Cilne Tīklošana ...................................................................................... 156
Saraksts Citas saites ............................................................................... 156

HP Web Jetadmin programmatūras izmantošana ..................................................................... 157
Iekārtas drošības funkcijas .................................................................................................... 158

Paziņojumi par drošību .......................................................................................... 158

IP drošība .............................................................................................. 158

HP iegultā tīmekļa servera aizsardzība .................................................................... 158
Šifrēšanas atbalsts: HP šifrētie augstas veiktspējas cietie diski (tikai modeļiem xh) ......... 158
Uzglabāto darbu drošība ....................................................................................... 159
Vadības paneļa izvēlņu bloķēšana .......................................................................... 159
Formatētāja bloķēšana .......................................................................................... 159

Ekonomiskie iestatījumi ......................................................................................................... 160

Drukāšana, izmantojot ekonomisko režīmu ............................................................... 160
Enerģijas taupīšanas režīmi .................................................................................... 160

Miega režīma atspējošana vai iespējošana ............................................... 160
Miega taimera iestatīšana ....................................................................... 161

x

LVWW

background image

Miega grafika iestatīšana ........................................................................ 161

Instalējiet atmiņu un iekšējās USB ierīces ................................................................................. 162

Pārskats ............................................................................................................... 162
Atmiņas instalēšana ............................................................................................... 162

Iekārtas atmiņas instalēšana .................................................................... 162

Atmiņas iespējošana ............................................................................................. 167
DIMM uzstādīšanas pārbaude ................................................................................ 168
Atmiņas sadalīšana ............................................................................................... 168
Iekšējo USB ierīču instalēšana ................................................................................. 169

Iekārtas tīrīšana ................................................................................................................... 172

Papīra ceļa tīrīšana ............................................................................................... 172

Produkta atjauninājumi ......................................................................................................... 172

10 Problēmu risinājumi ................................................................................................... 173

Pašpalīdzība ....................................................................................................................... 174
Problēmu risināšanas kontrolsaraksts ...................................................................................... 175

Faktori, kas ietekmē iekārtas veiktspēju .................................................................... 176

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana ........................................................................................... 177
Vadības paneļa ziņojumu interpretēšana ................................................................................ 178

Vadības paneļa ziņojumu veidi ............................................................................... 178
Vadības paneļa ziņojumi ....................................................................................... 178

Papīrs netiek padots pareizi vai iestrēgst ................................................................................. 179

Iekārta neievelk papīru .......................................................................................... 179
Ja iekārta ievelk vairākas lapas vienlaikus ................................................................ 179
Papīra iestrēgšanas novēršana ............................................................................... 179

Izvelciet iestrēgušo papīru ..................................................................................................... 181

Iestrēguma vietas .................................................................................................. 181
Iestrēguša papīra izvilkšana no izejas daļām ............................................................ 181

Iestrēguša papīra izņemšana no aizmugures izdrukas uztvērēja ................... 182
Iestrēguša papīra izvilkšana no šķirotāja (nopērkams atsevišķi) vai
skavotāja/šķirotāja ................................................................................ 182

Iestrēguša papīra izvilkšana no šķirotāja (nopērkams atsevišķi) vai
skavotāja/šķirotāja ................................................................. 183
iestrēguša skavotāja atbrīvošana skavotājā/šķirotājā (nopērkams
atsevišķi) ................................................................................ 184

Iestrēguša papīra izvilkšana no pastkastītes ar 5 uztvērējiem (nopērkama
atsevišķi) ............................................................................................... 185

Iestrēguša papīra izvilkšana no kausētāja daļas ........................................................ 187
Iestrēguša papīra izvilkšana no dupleksera (nopērkams atsevišķi) ............................... 190
Iestrēguša papīra izvilkšana no padevēm ................................................................. 192

Iestrēgušu papīru izvilkšana no 1. padeves ............................................... 192

LVWW

xi

background image

Izvelciet iestrēgušu papīru no 2. padeves vai 500 lapu padeves (nopērkama
atsevišķi) ............................................................................................... 192
Iestrēguša papīra izvilkšana no 1500 lapu padeves (nopērkama atsevišķi) . . . 193

Iestrēguša papīra izvilkšana no aplokšņu padevēja (nopērkams atsevišķi) .................... 195
Izvelciet papīru, kas iestrēdzis augšējā vāka un drukas kasetņu tuvumā ....................... 196
Iekārtas atkopšana pēc papīra iestrēgšanas ............................................................. 198

Drukas kvalitātes uzlabošana ................................................................................................. 199

Papīra veida atlase ............................................................................................... 199
Papīra, kas atbilst HP specifikācijām, lietošana ......................................................... 199
Tīrīšanas lapas drukāšana ...................................................................................... 200
Drukas kasetnes pārbaude ..................................................................................... 200
Izmantojiet printera draiveri, kas vislabāk atbilst jūsu vajadzībām ............................... 202

Iekārta nedrukā vai drukā lēni ............................................................................................... 203

Iekārta nedrukā ..................................................................................................... 203
Iekārta drukā lēni .................................................................................................. 203

Drukāšanas no dažādiem avotiem, izmantojot USB, problēmu risināšana ................................... 204

Izvēlne Izgūt no USB netiek atvērta, kad ievietojat USB papildierīci ............................. 204
Fails netiek drukāts no USB atmiņas papildierīces ...................................................... 204
Fails, kuru vēlaties drukāt, nav norādīts izvēlnē Izgūt no USB ...................................... 205

Atrisiniet problēmas ar savienojumiem .................................................................................... 206

Tiešā savienojuma problēmu risināšana ................................................................... 206
Tīkla problēmu risināšana ...................................................................................... 206

Slikts fiziskais kanāls .............................................................................. 206
Dators izmanto nepareizu iekārtas IP adresi .............................................. 206
Dators nespēj sazināties ar iekārtu ........................................................... 207
Iekārta izmanto nepareizu saiti un divpusējos tīkla iestatījumus .................... 207
Jaunās programmas, iespējams, ir radījušas savietojamības problēmas ........ 207
Dators vai darbstacija, iespējams, ir iestatīti nepareizi ................................ 207
Iekārta ir atspējota vai arī citi tīkla iestatījumi ir nepareizi ........................... 207

Iekārtas programmatūras problēmu novēršana sistēmā Windows ............................................... 208

Printera dzinis šim produktam ir redzams mapē Printeris ............................................ 208
Programmatūras instalēšanas laikā tika parādīts kļūdas ziņojums ................................ 208
Izstrādājums ir režīmā Gatavs, bet nekas nedrukājas ................................................. 208

Iekārtas programmatūras problēmu novēršana sistēmā Mac ...................................................... 210

Printera draiveris nav iekļauts sarakstā Print & Fax (Druka un fakss) ............................. 210
Iekārtas nosaukums neparādās saraksta Print & Fax (Druka un fakss) iekārtu sarakstā .... 210
Sarakstā Print & Fax (Druka un fakss) printera draiveris neveic automātisku iekārtas
uzstādīšanu .......................................................................................................... 210
Drukas darbs netika aizsūtīts uz izvēlēto iekārtu ........................................................ 211
Ja iekārta ir savienota ar USB kabeli, pēc draivera atlasīšanas tā nav redzama
sarakstā Print & Fax (Druka un fakss) ....................................................................... 211

xii

LVWW

background image

USB savienojuma laikā tiek izmantots vispārējs printera draiveris ................................ 211

Pielikums A Produkta izejmateriāli un piederumi ............................................................. 213

Rezerves daļu, piederumu un izejmateriālu pasūtīšana ............................................................. 214
Detaļu numuri ...................................................................................................................... 215

Papīra apstrādes piederumi .................................................................................... 215
Detaļas klientu patstāvīgi veiktam remontam ............................................................. 215
Kabeļi un saskarnes ............................................................................................... 216

Pielikums B Apkope un atbalsts ....................................................................................... 217

Hewlett-Packard paziņojums par ierobežoto garantiju .............................................................. 218
HP augstākas klases aizsardzības garantija: LaserJet printera kasetnes paziņojums par ierobežoto
garantiju ............................................................................................................................. 220
Printera kasetnē uzglabātie dati ............................................................................................. 221
Galalietotāja licences līgums ................................................................................................. 222
Klientu veikta remonta garantija ............................................................................................. 225
Klientu atbalsts ..................................................................................................................... 226
Atkārtoti iepakojiet iekārtu .................................................................................................... 227

Pielikums C Produkta rādītāji .......................................................................................... 229

Fizisko lielumu specifikācija ................................................................................................... 230
Enerģijas patēriņš, tehniskās prasības elektrībai un skaņas izdalīšanās ....................................... 230
Darba vide .......................................................................................................................... 231

Pielikums D Normatīvā informācija .................................................................................. 233

Federālās sakaru komisijas (Federal Communications Commission — FCC) noteikumi .................. 234
Iekārtas vides aizsardzības programma .................................................................................. 235

Vides aizsardzība ................................................................................................. 235
Ozona izdalīšanās ................................................................................................ 235
Enerģijas patēriņš ................................................................................................. 235
Tonera patēriņš ..................................................................................................... 235
Papīra izmantošana .............................................................................................. 235
Plastmasa ............................................................................................................. 236
HP LaserJet printera izejmateriāli ............................................................................. 236
Atgriešanas un otrreizējās pārstrādes norādījumi ...................................................... 236

ASV un Puertoriko .................................................................................. 236

Vairāki nododami objekti (vairāk par vienu kasetni) .................... 236
Vienas kasetnes atgriešana ...................................................... 237
Transportēšana ....................................................................... 237

Nodošana ārpus ASV ............................................................................. 237

LVWW

xiii

background image

Papīrs .................................................................................................................. 237
Materiālu ierobežojumi .......................................................................................... 237
Atbrīvošanās no nevajadzīgā aprīkojuma Eiropas Savienības mājsaimniecībās ............ 238
Ķīmiskas vielas ..................................................................................................... 238
Materiālu drošības datu lapa (MSDS) ...................................................................... 238
Papildu informācija ............................................................................................... 239

Paziņojums par atbilstību ...................................................................................................... 240
Drošības paziņojumi ............................................................................................................ 242

Lāzera drošība ..................................................................................................... 242
Kanādas Tirdzniecības palātas (Department of Commerce — DOC) noteikumi ............. 242
VCCI paziņojums (Japāna) ..................................................................................... 242
Norādījumi strāvas vada lietošanai ......................................................................... 242
Paziņojums par strāvas vadu (Japāna) ..................................................................... 242
EMC paziņojums (Ķīna) ......................................................................................... 243
EMC paziņojums (Koreja) ...................................................................................... 243
EMI paziņojums (Taivāna) ...................................................................................... 243
Produkta stabilitāte ................................................................................................ 243
Lāzera paziņojums Somijai .................................................................................... 243
GS paziņojums (Vācija) ......................................................................................... 244
Vielu tabula (Ķīna) ................................................................................................ 245
Paziņojums par bīstamu vielu ierobežojumiem (Turcija) .............................................. 245

Alfabētiskais rādītājs ........................................................................................................ 247

xiv

LVWW