HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Alfabētiskais rādītājs

background image

Alfabētiskais rādītājs

Simboli/Skaitļi

1. padeve

iestrēdzis papīrs 192

ievietošana 83

2. padeve

iestrēdzis papīrs 192

ievietošana 84

3. padeve

fizisko lielumu specifikācija

230

iestrēdzis papīrs 192

ievietošana 84

500 lapu padeve

iestrēdzis papīrs 192, 193

A

abpusēja, drukāšana

ieslēgšana (Mac) 54

abpusējā drukāšana

(dupleksēšana)

ieslēgšana (Mac) 54

abpusējā drukāšana (uz abām

lapas pusēm)

iestatījumi (Windows) 122

ainavorientācija

iestatīšana, Windows 126

AirPrint 56

aizmugures izdrukas uztvērējs

iestrēdzis papīrs 181

aizmugures izdruku uztvērējs

drukāšana uz 92

akustikas specifikācijas 230

apakštīkla maska 70

apdrukājamais materiāls

pielāgots izmērs, Macintosh

iestatījumi 57

apkārtējās vides raksturlielumi 5

apkopes komplekta

izmantošana 106

apkopes komplekti

detaļas numuri 215

aploksnes

ievietošana 89

izdruku uztvērējs, atlasīšana

92

aplokšņu padevējs

detaļas numurs 215

iestrēdzis papīrs 195

atbalstītais papīrs 77

atbalstītās operētājsistēmas 38,

48

atbalstītie

draiveri (Windows) 38

atbalsts

izstrādājuma atkārtota

iepakošana 227

tiešsaiste 226

atcelšana

drukas darbs 57

atjauninājumi, notiek produkta

lejupielāde 172

Atkārtojošie defekti 109

atmiņa

detaļu numuri 216

DIMM instalēšana 162

iekļauta 54

jaunināšana 162

pastāvīgie resursi 168

uzstādīšanas pārbaude 168

atmiņa, darbs

Macintosh iestatījumi 54, 59

atmiņa, darbu

opciju iestatīšana (Windows)

145

pieejamie režīmi 142

atmiņas

izejmateriālu kļūdas 110

atmiņas DIMM

drošība 159

atmiņas jaunināšana 162

atmiņas mikroshēma, drukas

kasetne

apraksts 221

atrašanās vieta 99

atvilktne, izvade

atlasīšana 92

augšējais izdrukas uztvērējs

iestrēdzis papīrs 181

augšējais izdruku uztvērējs

drukāšana uz 92

augšējais vāks

iestrēdzis papīrs, izvilkšana

196

Ā

ātrie kopēšanas darbi

saglabāšana (Windows) 145

B

biezs papīrs

izdruku uztvērējs, atlasīšana

92

brīdinājumi iii

brīdinājumi, e-pasts 54

bukleti

izveidošana (Windows) 138

C

caurspīdīgās plēves

drukāšana (Windows) 131

izdruku uztvērējs 92

cietais disks

šifrēts 158

citu saišu saraksts

HP iebūvētais tīmekļa serveris

156

LVWW

Alfabētiskais rādītājs

247

background image

copies

changing number of

(Windows) 116

D

darba vide

specifikācijas 231

darbi

Macintosh iestatījumi 54

darbi, drukas

īslaicīga saglabāšana

(Windows) 145

īslaicīgu kopiju saglabāšana

(Windows) 145

pastāvīgu kopiju saglabāšana

(Windows) 146

pastāvīgu privāto kopiju

saglabāšana (Windows)

146

darbi, saglabātie

drukāšana 144

dzēšana 144

izveide (Windows) 143

lietotājvārdu iestatīšana

(Windows) 147

nosaukumu norādīšana

(Windows) 147

paziņojumu saņemšana par

drukāšanu (Windows) 146

darbu atmiņa

Macintosh iestatījumi 59

opciju iestatīšana (Windows)

145

pieejamie režīmi 142

darbu saglabāšana

īslaicīgas kopijas (Windows)

145

īslaicīgi privātie darbi

(Windows) 145

koriģēšana un aizturēšana

(Windows) 145

opciju iestatīšana (Windows)

145

pastāvīgas kopijas (Windows)

146

pastāvīgas privātās kopijas

(Windows) 146

sistēmā Windows 143

Daudzu lappušu drukāšana 59

defekti, atkārtojošie 109

detaļu numuri

apkopes komplekti 215

atmiņa 216

drukas kasetnes 215

izejmateriāli 215

padeves 215

DIMM

detaļu numuri 216

instalēšana 162

uzstādīšanas pārbaude 168

divpusējais līdzinājums

iestatīšana 148

divpusējā drukāšana

ieslēgšana (Mac) 54

divpusējās drukāšanas piederums

detaļas numurs 215

divpusīgās drukas iestatījumi,

mainīšana 72

dokumentu konvencijas iii

draiveri

iestatījumi (Mac) 58

iestatījumi (Windows) 115

iestatījumu maiņa (Mac) 52

iestatījumu maiņa (Windows)

41

papīra tipa un izmēru maiņa

76

papīra veidi 79

sākotnējie iestatījumi (Mac) 58

universālie 39

drošības

šifrētais cietais disks 158

drošības funkcijas 66

drošības iestatījumi

HP iegultais tīmekļa serveris

156

drošības pasākumi iii

drošības paziņojumi 242, 243

druka

iestatījumi (Mac) 58

iestatījumi (Windows) 115

drukas darbi

atcelšana (Mac) 57

īslaicīga saglabāšana

(Windows) 145

īslaicīgu kopiju saglabāšana

(Windows) 145

pastāvīgu kopiju saglabāšana

(Windows) 146

pastāvīgu privāto kopiju

saglabāšana (Windows)

146

drukas iestatījumi

HP iegultais tīmekļa serveris

155

drukas kasetne

iestrēdzis papīrs 196

drukas kasetnes

atmiņas mikroshēmas 221

bojājumu pārbaude 108

detaļu numuri 215

nav oriģinālās HP 102

otrreizējā pārstrāde 101

statusa ziņojumi 12

uzglabāšana 101

drukas kasetņu nomaiņa 103

drukas kvalitāte

uzlabošana 199

uzlabošana (Windows) 121

drukas pieprasījuma apturēšana

(Windows) 114

drukas pieprasījuma atcelšana

(Windows) 114

drukas uzdevumi 113

drukāšana

no USB atmiņas ierīcēm 149

saglabātie darbi 144

Drukāšana no tīmekļa

HP ePrint 44, 55

drukāšana uz abām lapas pusēm

iestatījumi (Mac) 59

iestatījumi (Windows) 122

drukāšana uz abām pusēm

iestatījumi (Windows) 122

drukāšanai no dažādiem avotiem,

izmantojot USB 149

dupleksā drukāšana (abpusēja)

ieslēgšana (Mac) 54

dupleksās drukas piederums

iestrēdzis papīrs 190

dzēšana

saglabāti darbi 144

dziņi

iestatījumi 41

E

e-pasta brīdinājumi 54

248

Alfabētiskais rādītājs

LVWW

background image

EIO kartes

instalēšana 162

eiropas Savienība, atbrīvošanās no

nevajadzīgā aprīkojuma 238

Ekonomiskā režīma iestatījums

101, 160

ekonomiskie iestatījumi 160

elektrības specifikācijas 230

enerģija

patēriņš 230

Explorer, atbalstītās versijas

HP iebūvētais tīmekļa serveris

153

F

failu augšupielāde, Mac 54

Failu direktorija lapa

apraksts 152

Federālās sakaru komisijas (Federal

Communications Commission —

FCC) noteikumi 234

fizisko lielumu specifikācija 230

fonti

augšupielāde, Mac 54

pastāvīgie resursi 168

formatētājs

drošība 159

funkcijas 2

G

garantija

iekārta 218

klientu veikts remonts 225

licence 222

printera kasetnes 220

grubuļains papīrs

izdruku uztvērējs, atlasīšana

92

H

HP ePrint

apraksts 44, 55

HP ePrint, izmantošana 128

HP iebūvētais tīmekļa serveris

citu saišu saraksts 156

drošības iestatījumi 156

drukas iestatījumi 155

informācijas lapas 154

problēmu novēršanas rīki 155

vispārīga konfigurācija 154

HP iebūvēts tīmekļa serveris

tīkla iestatījumi 156

HP iegultais tīmekļa serveris 44

funkcijas 153

HP tīmekļa pakalpojumi 156

HP Klientu serviss 226

HP krāpšanas novēršanas vietne

102

HP Printer Utility (Printera

utilītprogramma) 54

HP tīmekļa pakalpojumi

iespējošana 156

HP tīmekļa pakalpojumi,

iespējošana 128

HP universālais drukāšanas

draiveris (Universal Print Driver)

39

HP Utility 54

HP Utility, Mac 54

HP-UX programmatūra 45

HP Web Jetadmin 44, 157

I

iegultais tīmekļa serveris

funkcijas 153

Iegultais Web serveris (EWS)

paroļu piešķiršana 158

iekārtas iepakošana 227

iekārtas transportēšana 227

iekārtas vide

specifikācijas 231

iekārtas vides aizsardzības

programma 235

iekārtu salīdzinājums 2

iekļautie akumulatori 237

iepriekš apdrukāts papīrs

drukāšana (Windows) 129

iespiedveidlapas

drukāšana (Windows) 129

iestatījumi

draivera sākotnējie iestatījumi

(Mac) 58

draiveri 41

draiveri (Mac) 52

prioritāte 41, 52

iestatījums

atjaunot rūpnīcas 177

iestrēdzis papīrs

1. padeve 192

1500 lapu padeve 193

500 lapu padeve 192

aplokšņu padevējs 195

atkopšana 198

augšējais vāks 196

dupleksers 190

izdrukas uztvērējs 181

kausētāja daļa 187

vietas 181

iestrēdzis skavotājs 184

iestrēgšana

cēloņi 179

skava 184

iestrēgšanas atbrīvošana

skava 184

iestrēguša papīra izvilkšana

1. padeve 192

aplokšņu padevējs 195

augšējais vāks 196

dupleksers 190

izdruku daļa 181

kausētāja daļa 187

vietas 181

iestrēgušu papīru izvilkšana

500 lapu padeve 192

ievietošana

1. padeve 83

padeve 1500 lapām 86

padeve 500 lapām 84

skavas 105

ievilcējruļļi, nomaiņa 106

indikatori, vadības panelis 12

informācijas lapas

drukāšana 152

HP iebūvētais tīmekļa serveris

154

instalēšana

atmiņa (DIMM) 162

programmatūra, USB

savienojumi 64

programmatūra, vadu tīkli 68

USB ierīces 169

Internet Explorer, atbalstītās versijas

HP iebūvētais tīmekļa serveris

153

IP adrese

konfigurācija 67

IP drošība (IPsec) 158

IPv4 adrese 70

IPv6 adrese 71

LVWW

Alfabētiskais rādītājs

249

background image

izdrukas uztvērēji

iestrēdzis papīrs 181

izejmateriāli

atmiņas kļūdas 110

detaļu numuri 215, 216

drukas kasetņu nomaiņa 103

otrreizējā pārstrāde 101, 236

pasūtīšana 214

statuss, skatīšana ar HP Utility

54

viltojumi 102

izejmateriāli, statuss

vadības paneļa ziņojumi 12

izejmateriālu otrreizējā pārstrāde

101

izejmateriālu statusa lapa

apraksts 152

izejmateriālu stāvokļa lapa

drukāšana 109

izmēri, iekārta 230

Izstrādājuma atkārtota

iepakošana 227

izstrādājumi, kas nesatur

dzīvsudrabu 237

izvades paplātes

atlasīšana (Windows) 139

Izvēlne Administrēšana, vadības

panelis 19

izvēlne Apkope, vadības panelis

35

Izvēlne Atskaites, vadības

panelis 19

izvēlne Displeja iestatījumi, vadības

panelis 24

izvēlne Drukas iestatījumi, vadības

panelis 22

Izvēlne Dublēšana/Atjaunošana,

vadības panelis 34

Izvēlne Izejmateriālu pārvaldība,

vadības panelis 25

Izvēlne Kalibrēšana/Tīrīšana,

vadības panelis 34

izvēlne Multi-Bin pastkastītes

iestatījumi, vadības panelis 28

Izvēlne Problēmu novēršana,

vadības panelis 33

izvēlne Retrieve Job (Darba

izgūšana) 14, 15

izvēlne Skavotāja/šķirotāja

iestatījumi, vadības panelis 28

Izvēlne Tekņu pārvaldība, vadības

panelis 26

izvēlne Tīkla iestatījumi, vadības

panelis 29

Izvēlne USB aparatūras

jaunināšana, vadības panelis

35

izvēlne Vispārīgie iestatījumi,

vadības panelis 19

izvēlnes, vadības panelis

Administrēšana 19

Apkope 35

Atskaites 19

darba izgūšana 14, 15

Displeja iestatījumi 24

Drukas iestatījumi 22

Dublēšana/Atjaunošana 34

Kalibrēšana/Tīrīšana 34

materiālu pārvaldība 25

Multi-Bin pastkastītes

iestatījumi 28

piekļūšana 12

Problēmu novēršana 33

Skavotāja/šķirotāja iestatījumi

28

Tekņu pārvaldība 26

Tīkla iestatījumi 29

USB aparatūras

atjaunināšana 35

Vispārīgie iestatījumi 19

Ī

īpaši drukas materiālu veidi

vadlīnijas 74

īpaši papīra veidi

drukāšana (Windows) 131

vadlīnijas 74

J

Japānas Traucējumu kontroles

brīvprātīgo padomes (Voluntary

Control Council for

Interference — VCCI)

paziņojums 242

Jetadmin, HP vietne 44

Jetadmin, HP Web 157

K

Kanādas Tirdzniecības palātas

(Department of Commerce —

DOC) noteikumi 242

kartītes

izdruku uztvērējs, atlasīšana

92

kasetnes

garantija 220

nav oriģinālās HP 102

nomaiņa 103

otrreizējā pārstrāde 101, 236

statusa ziņojumi 12

uzglabāšana 101

kasetnes, skavu

ievietošana 105

kausētāja

nomaiņa 106

kausētājs

iestrēdzis papīrs 187

klientu atbalsts

izstrādājuma atkārtota

iepakošana 227

tiešsaiste 226

kļūdas

programmatūra 208

kļūdas ziņojumi

e-pasta brīdinājumi 54

indikatori, vadības panelis 12

numurēts saraksts 110

vadības panelis 178

kļūdu ziņojumi

veidi 178

komplekts, printera apkope

izmantošana 106

konfigurācija

IP adrese 67

Konfigurācijas lapas

apraksts 152

konvencijas, dokumentu iii

Korejas EMC paziņojums 243

koriģēšana un aizturēšana

atlase (Windows) 145

krāpšanas novēršanas vietne 102

L

lappuses izmēri

dokumentu mērogošana

(Windows) 136

lappuses lapā

atlasīšana (Windows) 125

Lappuses uz vienas loksnes 59

lāzera drošības paziņojumi 242,

243

250

Alfabētiskais rādītājs

LVWW

background image

licence, programmatūra 222

Lietošanas lapa

apraksts 152

lietotājvārdi

saglabāto darbu iestatījums

(Windows) 147

Linux programmatūra 45

M

Mac

atbalstītās operētājsistēmas 48

draiveru iestatījumi 52, 58

papīra tipa un izmēru maiņa

57

problēmas,

traucējummeklēšana 210

programmatūra 54

programmatūras noņemšana

51

Mac programmatūras

atinstalēšana 51

Mac programmatūras

noņemšana 51

Macintosh

atbalsts 226

HP Printer Utility 54

mainīt dokumentu izmērus 57

Macintosh draivera iestatījumi

Darbu atmiņa 59

pielāgots papīra izmērs 57

ūdenszīmes 58

mainīt dokumentu izmēru

Windows 136

mainīt dokumentu izmērus

Macintosh 57

mainīt dokumentu mērogu

Macintosh 57

materiāli

nav oriģinālie HP 102

materiāls 73

atbalstītie izmēri 77

materiālu drošības datu lapa

(MSDS) 238

materiālu ierobežojumi 237

mazs papīrs, drukāšana uz 92

mērogot dokumentus

Windows 136

miega aizkave

atspējošana 161

iespējošana 161

miega grafiks

atspējošana 161

iespējošana 161

Miega grafiks

iestatījums 161

miega režīms

atspējošana 160

iespējošana 160

mitrums

specifikācijas 231

modeļi, funkciju salīdzinājums 2

N

N lappušu drukāšana

atlasīšana (Windows) 125

neoriģinālie materiāli 102

Netscape Navigator, atbalstītās

versijas

HP iegultais tīmekļa serveris

153

neviltojami izejmateriāli 102

noklusējuma vārteja, iestatīšana

70

normatīvie paziņojumi

iekārtas vides aizsardzības

programma 235

nosaukumi, darbu

norādīšana (Windows) 147

O

orientācija

iestatīšana, Windows 126

otrreizējā izejvielu pārstrāde 5,

236

P

padeve 1500 lapām

ievietošana 86

padeve 500 lapām

ievietošana 84

padeves

detaļu numuri 215

iestrēdzis papīrs 181, 192,

193

ievietošana 83

ievietošana 1. padevē 83

ievietošana padevē 1500

lapām 86

ievietošana padevē 500

lapām 84

konfigurēšana 90

Macintosh iestatījumi 54

papīra orientācija 88

padomi iii

pakalpojums

izstrādājuma atkārtota

iepakošana 227

palīdzība

drukas opcijas (Windows)

116

palīdzības poga, vadības

panelis 12

papīra ievietošana 83

papīra ievilkšanas problēmas

risināšana 179

papīra izmēri

atbalstītie 77

atlasīšana 121

maiņa 76

pielāgota atlasīšana 121

papīra tipi

maiņa 76

papīra veidi

atlasīšana 121

papīrs

atbalstītie izmēri 77

atbalstītie veidi 79

drukāšana uz iepriekš

apdrukātas iespiedveidlapas

vai veidlapām (Windows)

129

iestrēgšana 179

ievietošana 1. padevē 83

ievietošana padevē 500

lapām 84

izvēle 199

pielāgots izmērs, Macintosh

iestatījumi 57

pirmā un pēdējā lapa, atšķirīga

papīra izmantošana 134

vāciņi, atšķirīga papīra

izmantošana 134

Papīrs

Lappuses uz vienas loksnes 59

Pirmā lappuse 58

papīrs, īpaši veidi

drukāšana (Windows) 131

papīrs, pasūtīšana 214

pastāvīgie resursi 168

LVWW

Alfabētiskais rādītājs

251

background image

pastkartes

izdruku uztvērējs, atlasīšana

92

pasūtīšana

detaļu numurus 215

izejmateriāli un piederumi

214

Pašreizējo iestatījumu lapa

apraksts 152

paziņojums nepieciešama printera

apkope 106

pārlūkprogrammas prasības

HP iegultais tīmekļa serveris

153

pārneses rullīši, nomaiņa 106

pārstrāde

HP drukas izejmateriālu

atgriešanas un vides

programma 236

PCL draiberis

universālie 39

PCL draiveri 38

PCL fontu saraksts

apraksts 152

pēdējā lapa

drukāšana uz atšķirīga papīra

(Windows) 134

piederumi

detaļu numuri 215

pasūtīšana 214

pielāgota papīra izmēra iestatījumi

Macintosh 57

pielāgoti drukas iestatījumi

(Windows) 117

piezīmes iii

pirmā lapa

drukāšana uz atšķirīga papīra

(Windows) 134

Pirmā lappuse

Izmantojiet dažādu papīru 58

pogas, vadības panelis 12

portretorientācija

iestatīšana, Windows 126

PostScript Printer Description (PPD)

faili

iekļauti 54

PPDs

iekļauti 54

printera apkopes komplekts

izmantošana 106

printera draiveri

izvēle 202

printera draiveri (Mac)

iestatījumi 58

iestatījumu maiņa 52

printera draiveri (Windows)

atbalstīti 38

iestatījumi 115

iestatījumu maiņa 41

printera kasetnes

garantija 220

nomaiņa 103

otrreizējā pārstrāde 236

printera statīvs

detaļas numurs 215

printeru draiveru atvēršana

(Windows) 115

prioritāte, iestatījumi 41, 52

privātie darbi

īslaicīga saglabāšana

(Windows) 145

pastāvīga saglabāšana

(Windows) 146

problēmu novēršana

atkārtojošie defekti 109

kļūdas ziņojumi, numurēts

saraksts 110

papīra padeves problēmas

179

Windows problēmas 208

problēmu novēršanas rīki

HP iebūvētais tīmekļa serveris

155

problēmu risināšanas

kontrolsaraksts 175

tīrīšanas lapa 172

vadības paneļa ziņojumi 110,

178

problēmu risināšana

e-pasta brīdinājumi 54

lēna reakcija 203

nav reakcijas 203

ziņojumi, veidi 178

programmaparatūra

atjaunināšana, Mac 54

programmaparatūra, jauna

lejupielāde 172

programmatūra

atbalstītās operētājsistēmas

38, 48

atinstalēšana operētājsistēmā

Windows 43

atinstalēšana sistēmā Mac 51

HP Printer Utility 54

HP Web Jetadmin 44

iebūvētais tīmekļa serveris 44

iestatījumi 41, 52

instalēšana, USB savienojumi

64

instalēšana, vadu tīkli 68

Mac 54

problēmas 208

programmatūras licences

līgums 222

protokoli, tīkls 65

PS emulācijas draiveri 38

PS fontu saraksts

apraksts 152

R

resursu taupīšana 168

resursu taupīšana, atmiņa 168

risināšana

drukāšanas no dažādiem

avotiem, izmantojot USB,

problēmas 204

tiešā savienojuma problēmas

206

tīkla problēmas 206

rullīši

nomaiņa 106

pasūtīšana 216

rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

177

S

saglabāšana, darbi

opciju iestatīšana (Windows)

145

saglabāšana, darbu

pieejamie režīmi 142

saglabāti darbi

dzēšana 144

saglabātie darbi

drukāšana 144

izveide (Windows) 143

lietotājvārdu iestatīšana

(Windows) 147

252

Alfabētiskais rādītājs

LVWW

background image

nosaukumu norādīšana

(Windows) 147

paziņojumu saņemšana par

drukāšanu (Windows) 146

saites ātruma iestatījumi 72

saīsnes (Windows)

lietošana 117

veidošana 118

SAP programmatūra 45

savienojums

problēmu risināšana 206

USB ar Mac 48

USB ar Windows 64

sākotnējie iestatījumi (Mac) 58

SIMM, nesaderīgums 162

sistēmas prasības

HP iebūvētais tīmekļa serveris

153

skavošanas opcijas

atlasīšana (Windows) 141

skavotājs/šķirotājs

detaļas numurs 215

drukāšana uz 93

iestrēgšana, skavotājs 184

skavu ievietošana 105

skavu kasetnes

detaļu numuri 216

ievietošana 105

Solaris programmatūra 45

Somijas lāzera drošības

paziņojums 243

specifikācijas

darba vide 231

fiziskie lielumi 230

statuss

HP Utility, Mac 54

ziņojumi, veidi 178

statuss, izejmateriāli

vadības paneļa ziņojumi 12

svars, iekārta 230

Š

šķirotājs

detaļas numurs 215

drukāšana uz 93

T

taisnais papīra ceļš 92

Taivānas elektromagnētisko

traucējumu (Electromagnetic

interference — EMI)

paziņojums 243

TCP/IP

IPv4 parametru manuāla

konfigurēšana 70

IPv6 parametru manuāla

konfigurēšana 71

tehniskais atbalsts

izstrādājuma atkārtota

iepakošana 227

tiešsaiste 226

tehniskās prasības

elektrībai un skaņai 230

tekņu

atlasīšana (Windows) 121

temperatūras specifikācijas 231

tiešsaistes atbalsts 226

titullapas

drukāšana (Mac) 58

tīkla

parole, iestatīšana 69

parole, mainīšana 69

tīkla iestatījumi

HP iegultais tīmekļa serveris

156

tīkla pārvaldīšana 69

tīkli

apakštīkla maska 70

atbalstītie protokoli 65

drošība 66

HP Web Jetadmin 157

IPv4 adrese 70

IPv6 adrese 71

konfigurēšana 65

noklusējuma vārteja 70

tīkli, vadu

iekārtas uzstādīšana, Mac 49

iekārtas uzstādīšana,

Windows 67

tīkls

iestatījumi, apskatīšana 69

iestatījumi, mainīšana 69

tīmekļa pārlūkprogrammas prasības

HP iebūvētais tīmekļa serveris

153

tīmekļa vietnes

HP Web Jetadmin,

lejupielādēšana 157

ziņojumi par viltojumiem 102

Tīmekļa vietnes

klientu atbalsts 226

Macintosh klientu atbalsts 226

universālais drukāšanas

draiveris 39

tīrīšana

produkts 172

tonera kasetnes. Sk. printera

kasetnes

traucējummeklēšana

1500 lapu padevē iestrēdzis

papīrs 193

500 lapu padevē iestrēdzis

papīrs 192

aplokšņu padevējā iestrēdzis

papīrs 195

drukāšana no dažādiem

avotiem, izmantojot USB,

problēmas 204

duplekserā iestrēdzis papīrs

190

iestrēdzis papīrs 181

iestrēdzis papīrs 1. padevē

192

iestrēdzis papīrs pie augšējā

vāka 196

iestrēdzis skavotājs 184

iestrēgšana 179

izdruku uztvērējā iestrēdzis

papīrs 181

kausētāja daļā iestrēdzis

papīrs 187

Mac problēmas 210

tiešā savienojuma problēmas

206

tīkla problēmas 206

trīšana

papīra ceļš 172, 200

U

universālais drukāšanas draiveris

39

UNIX programmatūra 45

USB atmiņas ierīces

drukāšana no 149

USB ierīces

instalēšana 169

USB kabelis, detaļas numurs 216

USB konfigurācija, Mac 48

USB konfigurācija, Windows 64

LVWW

Alfabētiskais rādītājs

253

background image

utilizēšana kalpošanas laika

beigās 237

utilizēšana, kalpošanas laika

beigas 237

uzglabāšana

drukas kasetnes 101

uzglabātie darbi

drošība 159

uzlīmes

drukāšana (Windows) 131

izdruku uztvērējs, atlasīšana

92

uzstādīšana

iekārta vadu tīklos, Mac 49

iekārta vadu tīklos, Windows

67

uztveres rullīši

nomaiņa 106

pasūtīšana 216

uztvērēji, izeja

iestrēdzis papīrs, izvilkšana

181

Ū

ūdenszīmes 58

pievienošana (Windows) 137

V

vadības panelis

displejs 12

drošība 159

iestatījumi 41, 52

indikatori 12

izvēlne Administrēšana 19

izvēlne Apkope 35

izvēlne Atskaites 19

izvēlne Displeja iestatījumi 24

izvēlne Drukas iestatījumi 22

izvēlne Dublēšana/

Atjaunošana 34

izvēlne izejmateriālu

pārvaldība 25

izvēlne Kalibrēšana/Tīrīšana

34

izvēlne Multi-Bin pastkastītes

iestatījumi 28

izvēlne Problēmu novēršana

33

izvēlne Skavotāja/šķirotāja

iestatījumi 28

izvēlne Tekņu pārvaldība 26

izvēlne Tīkla iestatījumi 29

izvēlne Vispārīgie iestatījumi

19

pogas 12

tīrīšanas lapa, drukāšana 172

ziņojumi ciparu saraksts 110

ziņojumi, veidi 178

vadības paneļa izvēlnes

darba izgūšana 14, 15

vairākas lappuses lapā

drukāšana (Windows) 125

vairākas lappuses uz vienas

loksnes 59

vāka lapas

drukāšana uz atšķirīga papīra

(Windows) 134

vārteja, noklusējuma iestatīšana

70

veidlapas

drukāšana (Windows) 129

Vide

Lappuses uz vienas loksnes 59

Pirmā lappuse 58

viltoti izejmateriāli 102

vispārīga konfigurācija

HP iebūvētais tīmekļa serveris

154

W

Web vietas

materiālu drošības datu lapa

(MSDS) 238

Windows

atbalstītās operētājsistēmas 38

atbalstītie draiveri 38

dziņa iestatījumi 41

universālais drukāšanas

draiveris 39

Windows programmatūras

instalācijas noņemšana 43

Windows programmatūras

noņemšana 43

Z

ziņojumi

e-pasta brīdinājumi 54

indikatori, vadības panelis 12

numurēts saraksts 110

veidi 178

254

Alfabētiskais rādītājs

LVWW

background image
background image

*CE988-90937*

*CE988-90937*

CE988-90937