HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Atkārtoti iepakojiet iekārtu

background image

Atkārtoti iepakojiet iekārtu

Ja HP Klientu apkalpošanas centrs konstatēs, ka jūsu ierīce ir jānosūta atpakaļ HP remontdarbu

veikšanai, veiciet turpmāk norādītās darbības, lai pirms ierīces nosūtīšanas to iepakotu.

UZMANĪBU!

Ja nepareiza iepakojuma dēļ ierīcei transportēšanas laikā rodas bojājumi, par tiem

atbildīgs ir klients.

1.

Izņemiet un saglabājiet visas DIMM kartes, kas iegādātas un uzstādītas iekārtā.

UZMANĪBU!

Statiskās elektrības lādiņš var izraisīt elektronisko daļu bojājumus. Strādājot ar

DIMM, izmantojiet antistatisko aproci vai arī bieži pieskarieties DIMM antistatiskā iepakojuma

virsmai un pēc tam pieskarieties iekārtas atsegtajām metāla daļām.

2.

Izņemiet un noglabājiet drukas kasetni.

UZMANĪBU!

Ir ārkārtīgi svarīgi pirms iekārtas transportēšanas izņemt drukas kasetnes. Ja

transportēšanas laikā ierīcē būs kasetne, no tās iztecēs toneris, kas pārklās iekārtas motoru un

citas detaļas.

Lai novērstu drukas kasetnes bojājumus, nepieskarieties tās rullītim un noglabājiet drukas kasetni

tās sākotnējā iepakojuma materiālā vai tā, lai to neapspīdētu gaisma.

3.

Atvienojiet un noglabājiet strāvas kabeli, interfeisa kabeli un papildaprīkojumu.

4.

Ja iespējams, nosūtiet arī 50 līdz 100 papīra lokšņu vai cita drukas materiāla paraugus, kas nav

izdrukājušies pareizi.

5.

Ja atrodaties ASV, zvaniet HP klientu apkalpošanas dienestam, lai pieprasītu jaunu iepakojuma

materiālu. Citās teritorijās, ja iespējams, izmantojiet sākotnējo iepakojuma materiālu. Hewlett-

Packard iesaka apdrošināt transportējamo aprīkojumu.

LVWW

Atkārtoti iepakojiet iekārtu

227

background image

228

Pielikums B Apkope un atbalsts

LVWW