HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Printera kasetnē uzglabātie dati

background image

Printera kasetnē uzglabātie dati

HP drukas kasetnes, kuras izmanto kopā ar iekārtu, ietver atmiņas mikroshēmu, kas veicina iekārtas

darbību.

Turklāt šī atmiņas mikroshēma spēj uzglabāt noteiktu informāciju par iekārtas lietošanu. Informācija var

būt šāda: drukas kasetnes pirmās uzstādīšanas datums, drukas kasetnes pēdējās lietošanas datums ar

kasetni izdrukāto lapu skaits, apdrukātais laukums, izmantotie drukas režīmi, radušās drukas kļūdas un

iekārtas modelis. Šī informācija palīdz HP izstrādāt turpmāko produkciju atbilstoši klientu drukāšanas

vajadzībām.

Drukas kasetnes atmiņas mikroshēmas dati nesatur informāciju, kura var palīdzēt identificēt klientu vai

arī kasetnes vai iekārtas lietotāju.

HP apkopo atmiņas mikroshēmas no drukas kasetnēm, kas nodotas HP bezmaksas atgriešanas un

pārstrādes programmā (HP Planet Partners:

www.hp.com/recycle

). Šīs atmiņas mikroshēmas tiek

pētītas, lai uzlabotu turpmāko HP produkciju. Šiem datiem var piekļūt arī HP partneri, kuri palīdz

pārstrādāt drukas kasetnes.

Atmiņas mikroshēmas anonīmajai informācijai var piekļūt jebkura trešā puse, kuras rīcībā nonākusi

drukas kasetne. Ja nevēlaties atļaut piekļuvi šai informācijai, varat mikroshēmu padarīt nelietojamu.

Tomēr, ja atmiņas mikroshēma ir nelietojama, to nevar lietot HP iekārtā.

LVWW

Printera kasetnē uzglabātie dati

221