HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Drukāšanai no dažādiem avotiem, izmantojot USB

background image

Drukāšanai no dažādiem avotiem, izmantojot USB

Šī iekārta nodrošina drukāšanu no dažādiem avotiem, izmantojot USB, lai varētu ātri drukāt failus,

nenosūtot tos no datora. Iekārta atbalsta standarta USB atmiņas ierīces USB portā iekārtas priekšpusē.

Var drukāt šādus faila tipus:

.pdf

.prn

.pcl

.ps

.cht

1.

Ievietojiet USB atmiņas ierīci USB portā

iekārtas priekšpusē.

PIEZĪME.

Iespējams, būs jānoņem vāks no

USB porta.

PIEZĪME.

Ja iekārta neatpazīst USB

papildierīci, mēģiniet izmantot cita veida USB

papildierīci. Tā kā USB specifikācijas ir

atšķirīgas, iekārta neatpazīst visus USB

papildierīču veidus.

2.

Iekārtas vadības panelī nospiediet pogu

Sākums .

3.

Atveriet izvēlni Izgūt darbu no USB.

4.

Atlasiet tā dokumenta nosaukumu, kuru

vēlaties drukāt.

5.

Ja vēlaties pielāgot eksemplāru skaitu, atlasiet

opciju Eksemplāri un ievadiet eksemplāru

skaitu.

6.

Nospiediet pogu

Labi

, lai drukātu dokumentu.

LVWW

Drukāšanai no dažādiem avotiem, izmantojot USB

149

background image

150

Nodaļa 8 Drukas uzdevumi

LVWW