HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Iestatīt divpusējo līdzinājumu

background image

Iestatīt divpusējo līdzinājumu

Dokumentiem, kas tiek drukāti no abām pusēm, piemēram, brošūrām, pirms drukāšanas, iestatiet teknes

reģistrāciju, lai nodrošinātu lapas priekšpuses un aizmugures līdzinājumu.

1.

Iekārtas vadības panelī nospiediet pogu Sākums .

2.

Atveriet šādas izvēlnes:

a. Administrēšana

b. Vispārīgie iestatījumi

c.

Drukas kvalitāte

d. Attēla reģistrēšana

e. Pielāgot <X> tekni

3.

Atlasiet vienumu Drukāt pārbaudes lapu un nospiediet pogu

Labi

.

4.

Izpildiet pārbaudes lapā sniegtos norādījumus, lai veiktu pielāgojumus.

148

Nodaļa 8 Drukas uzdevumi

LVWW