HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Darbu saglabāšanas funkciju izmantošana sistēmā Windows

background image

Darbu saglabāšanas funkciju izmantošana sistēmā Windows

Drukas darbiem pieejami šādi darbu saglabāšanas režīmi:

Korektūra un aizturēšana: šī funkcija ļauj ātri izdrukāt un koriģēt vienu kopiju un pēc tam

izdrukāt vairāk kopiju.

Privātais darbs: nosūtot darbu uz iekārtu, darbs netiek drukāts, kamēr to nepieprasāt iekārtas

vadības panelī. Ja darbam piešķirat personiskās identifikācijas numuru (PIN), pieprasītais PIN

jāievada vadības panelī.

Ātrā kopija: ja produktam ir instalēts papildu cietais disks, varat izdrukāt nepieciešamo darba

eksemplāru skaitu, un pēc tam saglabāt darba kopiju papildu cietajā diskā. Darba saglabāšana

ļauj vēlāk izdrukāt papildu eksemplārus.

Saglabāts darbs: ja produktam ir instalēts papildu cietais disks, iekārtā var saglabāt darbu,

piemēram, personāla veidlapu, kontrolsarakstu vai kalendāru, un ļaut citiem lietotājiem jebkurā

laikā izdrukāt šo darbu. Saglabātos darbus arī var aizsargāt ar PIN kodu.

142

Nodaļa 8 Drukas uzdevumi

LVWW

background image

UZMANĪBU!

Ja izslēdzat iekārtu, visi Ātrā kopija, Korektūra un aizturēšana un Privātais

darbs veidu saglabātie darbi tiek dzēsti. Lai pastāvīgi saglabātu darbu un novērstu, ka iekārta to

dzēš, lai atbrīvotu vietu citiem darbiem, draiverī atlasiet opciju Saglabāts darbs.