HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Saglabāta darba izdzēšana

background image

Saglabāta darba izdzēšana

Nosūtot saglabātu darbu uz iekārtas atmiņu, iekārta pārraksta visus iepriekšējos darbus, kuriem ir tas

pats lietotājvārds un darba nosaukums. Ja darbs nav jau saglabāts ar to pašu lietotājvārdu un

nosaukumu un iekārtai vajadzīga papildu vieta, tad tā var izdzēst citus saglabātos darbus, sākot ar

144

Nodaļa 8 Drukas uzdevumi

LVWW

background image

vecāko. Saglabājamo darbu skaitu var mainīt izvēlnē Vispārīgie iestatījumi iekārtas vadības

panelī.

Veiciet šīs darbības, lai dzēstu iekārtas atmiņā saglabātu darbu.

1.

Iekārtas vadības panelī nospiediet pogu Sākums .

2.

Atveriet izvēlni Izgūt darbu no ierīces atmiņas.

3.

Atlasiet savu lietotājvārdu un pēc tam atlasiet darba nosaukumu vai atlasiet opciju Visi darbi (ar

PIN) vai Visi darbi (bez PIN).

4.

Atlasiet opciju Dzēst (Ieslēgt). Iekārta pieprasa apstiprināt dzēšanu.