HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - IPv4 TCP/IP parametru manuāla konfigurēšana no vadības paneļa

background image

IPv4 TCP/IP parametru manuāla konfigurēšana no vadības paneļa

Izmantojiet vadības paneļa izvēlnes Administrēšana, lai manuāli iestatītu IPv4 adresi, apakštīkla

masku un noklusējuma vārteju.

1.

Nospiediet vadības paneļa pogu Sākums .

2.

Atveriet katru no šīm izvēlnēm:

a. Administrēšana

b. Tīkla iestatījumi

c.

Jetdirect izvēlne

d. TCP/IP

e. IPV4 iestatījumi

f.

Konfigurācijas metode

g. Manuāls

h. Manuālie iestatījumi

i.

IP adrese, Apakštīkla maska vai Noklusējuma vārteja

3.

Izmantojiet ciparu tastatūru vai nospiediet augšup vērsto bultiņu vai lejup vērsto bultiņu , lai

palielinātu vai samazinātu IP adreses, apakštīkla maskas vai noklusējuma vārtejas pirmā baita

skaitli.

4.

Nospiediet pogu

Labi

, lai pārietu uz nākamo skaitļu grupu. Lai pārietu uz iepriekšējo skaitļu

grupu, nospiediet atpakaļ vērsto bultiņu .

5.

Atkārtojiet 3. un 4. soli līdz IP adrese, apakštīkla maska vai noklusējuma vārteja ir pabeigta, pēc

tam nospiediet pogu

Labi

, lai saglabātu iestatījumus.

70

Nodaļa 5 Iekārtas pievienošana sistēmai Windows

LVWW