HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Federālās sakaru komisijas (Federal Communications Commission — FCC) noteikumi

background image

Federālās sakaru komisijas (Federal
Communications Commission — FCC) noteikumi

Šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst ierobežojumiem, kas attiecībā uz A klases digitālajām iekārtām

noteikti FCC noteikumu 15. daļā. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu pieņemamu

aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem, kad ierīce tiek darbināta komerciālā vidē. Šī ierīce rada,

izmanto un var izstarot radio frekvences enerģiju un var izraisīt kaitīgus traucējumus radio sakariem, ja

tā nav instalēta un netiek lietota atbilstoši instrukciju rokasgrāmatai. Šīs ierīces darbība dzīvojamā

rajonā, iespējams, radīs kaitīgus traucējumus, kuru gadījumā lietotājam būs nepieciešams tos labot par

saviem līdzekļiem.

PIEZĪME.

Jebkuras printerim veiktās izmaiņas vai modifikācijas, kuras HP nav īpaši apstiprinājusi,

lietotājam var liegt tiesības uz šīs iekārtas izmantošanu.

Lai nodrošinātu atbilstību A klases ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu, ir jāizmanto

ekranēts interfeisa kabelis.

234

Pielikums D Normatīvā informācija

LVWW