HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Atbrīvošanās no nevajadzīgā aprīkojuma Eiropas Savienības mājsaimniecībās

background image

Atbrīvošanās no nevajadzīgā aprīkojuma Eiropas Savienības
mājsaimniecībās

Šis simbols uz izstrādājuma un tā iepakojuma norāda, ka no šī izstrādājuma nedrīkst atbrīvoties
vienlaikus ar pārējiem mājsaimniecības atkritumiem. Tā vietā jums no nevajadzīgā aprīkojuma ir
jāatbrīvojas, to nododot norādītajā savākšanas vietā, lai veiktu nevajadzīgā elektriskā un elektroniskā
aprīkojuma otrreizējo pārstrādi. Nevajadzīgā aprīkojuma dalīta savākšana un otrreizējā pārstrāde
palīdz taupīt dabas resursus un ļauj veikt otrreizējo pārstrādi tā, lai aizsargātu cilvēku veselību un
apkārtējo vidi. Lai saņemtu papildinformāciju par vietām, kur nevajadzīgo aprīkojumu var nodot
otrreizējai pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekošanas
firmu vai izstrādājuma iegādes veikalu.