HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Vairāki nododami objekti (vairāk par vienu kasetni)

background image

Vairāki nododami objekti (vairāk par vienu kasetni)

1.

Ievietojiet katru HP LaserJet drukas kasetni tās oriģinālajā iepakojumā un kastē.

2.

Sasieniet kastes kopā, izmantojot auklu vai līmlenti. Iepakojuma svars var būt līdz 31 kg

(70 mārciņas).

3.

Izmantojiet vienu iepriekš apmaksātu transportēšanas uzlīmi.

VAI

1.

Izmantojiet jebkuru piemērotu kasti, vai arī pieprasiet liela apjoma savākšanas kasti vietnē

www.hp.com/recycle

vai pa tālruni 1-800-340-2445 (kastē ietilpst 31 kg (70 mārciņas)

HP LaserJet drukāšanas kasetņu).

2.

Izmantojiet vienu iepriekš apmaksātu transportēšanas uzlīmi.

236

Pielikums D Normatīvā informācija

LVWW