HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - HP LaserJet printera izejmateriāli

background image

HP LaserJet printera izejmateriāli

Sadarbojoties ar HP Planet partneriem, HP LaserJet printera kasetņu atgriešana un otrreizēja pārstrāde

pēc lietošanas ir vienkārša, turklāt tā ir pieejama bez maksas. Daudzvalodu programmas informācija

un instrukcijas ir iekļautas katrā jaunajā HP LaserJet printera kasetnē un izejmateriālu iepakojumā. Jūs

palīdzat samazināt vides nodevas, atgriežot vairākas kasetnes kopā, nevis atsevišķi.

HP ir apņēmusies piedāvāt atjautīgus, kvalitatīvus izstrādājumus un pakalpojumus, kas nav kaitīgi

apkārtējai videi, — no izstrādājuma projektēšanas un ražošanas līdz izplatīšanai, izmantošanai un

otrreizējai pārstrādei. Piedaloties programmā HP Planet Partners, mēs nodrošināsim jūsu nodoto

HP LaserJet drukas kasetņu pareizu otrreizēju pārstrādi, atgūstot jauniem izstrādājumiem noderīgās

plastmasas un metāla daļas un nepieļaujot, ka izgāztuvēs nonāk miljoniem tonnu atkritumu. Tā kā šī

kasetne tiek pakļauta otrreizējai pārstrādei un izmantota jaunu materiālu radīšanā, tā netiks jums

atgriezta. Pateicamies par apkārtējās vides aizsardzību!

PIEZĪME.

Izmantojiet šo uzlīmi, atgriežot tikai oriģinālās HP LaserJet drukas kasetnes. Lūdzu,

nelietojiet šo uzlīmi, ja nosūtāt kasetnes, kas nav HP tintes kasetnes vai HP kasetnes vai kas ir atkārtoti

uzpildītas vai pārstrādātas, vai kas tiek atgrieztas garantijas nosacījumu iestāšanās rezultātā. Lai iegūtu

informāciju par HP tintes kasetņu pārstrādi, dodieties uz Web vietu

http://www.hp.com/recycle

.