HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - HP iebūvētā tīmekļa servera lietošana

background image

HP iebūvētā tīmekļa servera lietošana

Izmantojiet HP iegulto tīmekļa serveri, lai skatītu iekārtas statusu, konfigurētu iekārtas tīkla iestatījumus

un pārvaldītu drukāšanas funkcijas no datora, nevis iekārtas vadības paneļa. Zemāk minēti piemēri

darbībām, ko var veikt, izmantojot HP iebūvēto tīmekļa serveri:

Skatīt informāciju par produkta statusu.

Noteikt visu izejmateriālu atlikušo kalpošanas laiku un pasūtīt jaunus.

Apskatīt un mainīt tekņu konfigurāciju.

Apskatīt un mainīt iekārtas vadības paneļa izvēlnes konfigurāciju.

Apskatīt un drukāt iekšējās lappuses.

Saņemt paziņojumu par iekārtas un izejmateriālu notikumiem.

Apskatīt un mainīt tīkla konfigurāciju.

Lai izmantotu HP iebūvēto tīmekļa serveri, nepieciešama Microsoft Internet Explorer 5.01 vai jaunāka

versija vai Netscape 6.2 vai jaunāka versija izmantošanai ar Windows, Mac OS vai Linux (tikai

Netscape). Izmantojot HP-UX 10 un HP-UX 11, nepieciešams Netscape Navigator 4.7. HP iebūvētais

tīmekļa serveris darbojas, kad produkts ir savienots ar tīklu uz IP bāzes. HP iebūvētais tīmekļa serveris

neatbalsta uz IPX balstītu iekārtu savienojumus. Lai atvērtu un izmantotu HP iebūvēto tīmekļa serveri,

nav nepieciešams interneta pieslēgums.

Kad iekārta ir savienota ar tīklu, HP iebūvētais tīmekļa serveris ir pieejams automātiski.