HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Cilne Drukāt

background image

Cilne Drukāt

Tabula 9-3

Cilne Drukāt

Izvēlne

Apraksts

Izgūt no USB Setup

Iespējot vai atspējot izvēlni Izgūt darbu no USB vadības panelī.

Pārvaldīt saglabātos darbus

Iespējojiet vai atspējojiet iespēju saglabāt darbus produkta atmiņā un konfigurējiet
darbu glabāšanas opcijas.

Pielāgot papīra veidus

Pielāgojiet drukas režīmu katram papīra veidam, ko atbalsta iekārta.

Vispārīgi drukas iestatījumi

Izveidojiet noklusējuma iestatījumus drukas darbiem.

Tekņu pārvaldība

Skatiet vai mainiet papīra veida un izmēra iestatījumus katrai teknei un pielāgojiet
vispārīgos iestatījumus visām teknēm.