HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Vispārīgi cilne

background image

Vispārīgi cilne

Tabula 9-2

HP iebūvētā tīmekļa servera cilne Vispārīgi

Izvēlne

Apraksts

Vadības paneļa administrācijas
izvēlne

Rāda vadības paneļa izvēlnes Administrēšana izvēlņu struktūru.

PIEZĪME.

Jūs varat konfigurēt iestatījumus šajā ekrānā, bet HP iebūvētais tīmekļa

serveris piedāvā uzlabotas konfigurācijas opcijas, kas ir pieejamas, izmantojot
izvēlni Administrēšana.

Brīdinājumi

Iestatiet e-pasta brīdinājumu saņemšanu par dažādiem ar iekārtu un materiāliem
saistītiem notikumiem.

Automātiska sūtīšana

Konfigurējiet iekārtu automātisko e-pasta ziņojumu sūtīšanai uz noteiktām e-pasta
adresēm par iekārtas konfigurāciju un materiāliem.

Vadības paneļa
momentuzņēmums

Rāda pašreizējā ekrāna attēlu vadības paneļa displejā.

154

Nodaļa 9 Pārvaldīšana un apkope

LVWW

background image

Tabula 9-2

HP iebūvētā tīmekļa servera cilne Vispārīgi (turpinājums)

Izvēlne

Apraksts

Rediģēt citas saites

Pievienojiet vai pielāgojiet saiti citai tīmekļa vietnei. Šī saite parādās apgabalā
Citas saites visās HP iebūvētā tīmekļa servera lapās.

Pasūtīšanas informācija

Ievadiet informāciju par maiņas drukas kasetņu pasūtīšanu. Šī informācija parādās
izejmateriālu statusa lapā.

Ierīces informācija

Piešķiriet iekārtai nosaukumu un pamatlīdzekļa numuru. Ievadiet primārās
kontaktpersonas vārdu, kas saņems informāciju par iekārtu.

Valoda

Iestatiet valodu, kādā parādīsies HP iebūvētā tīmekļa servera informācija.

Datums un laiks

Iestatiet laiku un datumu vai sinhronizējiet ar tīkla laika serveri.

Miega grafiks

Iestatiet vai rediģējiet šī produkta mošanās laiku, miega laiku un miega aizkavi. Jūs
varat iestatīt atšķirīgu grafiku katrai nedēļas dienai un brīvdienām.

Dublēšana un atjaunošana

Izveidojiet dublējumfailu ar produkta un lietotāja datiem. Ja nepieciešams, jūs varat
izmantot šo failu, lai atjaunotu datus produktā.

Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

Atjaunojiet iekārtas iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

Risinājuma instalētājs

Instalējiet trešo pušu programmatūru, kas var uzlabot produkta funkcionalitāti.

Programmaparatūras
jauninājums

Lejupielādējiet un instalējiet produkta programmaparatūras jauninājuma failus.

Statistikas pakalpojumi

Nodrošina savienojuma informāciju par trešās puses darbu statistikas
pakalpojumiem.