HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Šifrēšanas atbalsts: HP šifrētie augstas veiktspējas cietie diski (tikai modeļiem xh)

background image

Šifrēšanas atbalsts: HP šifrētie augstas veiktspējas cietie diski
(tikai modeļiem xh)

Šajā iekārtā ir ietverts šifrēts cietais disks. Šis cietais disks nodrošina aparatūras bāzētu šifrēšanu, lai

būtu iespējams droši saglabāt jutīgus drukas, kopētus un skenētus datus, neietekmējot produkta

veiktspēju. Šis cietais disks izmanto jaunāko uzlaboto šifrēšanas standartu (Advanced Encryption

Standard — AES) ar daudzpusīgām, laiku taupošām funkcijām un robustu funkcionalitāti.

Izmantojiet HP iegultā tīmekļa servera izvēlni Drošība, lai konfigurētu disku.

158

Nodaļa 9 Pārvaldīšana un apkope

LVWW

background image

Lai iegūtu papildinformāciju par šifrēto cieto disku, skatiet HP augstas veiktspējas drošo cieto disku

uzstādīšanas rokasgrāmatu.

1.

Atveriet vietni

www.hp.com/support

.

2.

Meklēšanas lodziņā ierakstiet Secure Hard Disk (Drošais cietais disks) un noklikšķiniet uz

pogas >>.

3.

Noklikšķiniet uz saites HP Secure High Performance Hard Disk Drive (HP drošais augstas

veiktspējas cietais disks).

4.

Noklikšķiniet uz saites Manuals (Rokasgrāmatas).