HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Informācijas lapu drukāšana

background image

Informācijas lapu drukāšana

Informācijas lapās iekļauta informācija par produktu un tās pašreizējo konfigurāciju. Lai izdrukātu vai

skatītu informācijas lapas, veiciet šādas darbības:

1.

Iekārtas vadības panelī nospiediet pogu Sākums .

2.

Atveriet šādas izvēlnes:

Administrēšana

Atskaites

3.

Atlasiet tās atskaites nosaukumu, kuru vēlaties skatīt, ritiniet uz augšu līdz opcijai Drukāt un pēc

tam nospiediet pogu

Labi

, lai drukātu atskaiti.

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Apraksts

Konfigurācija/statusa lapas

Administrēšanas izvēlnes karte Rāda vadības paneļa izvēlnes elementu izkārtojumu un

pašreizējos iestatījumus.

Konfigurācijas lapa

Rāda produkta iestatījumus un uzstādītos piederumus.

Izejmateriālu stāvokļa
informācijas lapa

Rāda informāciju par aptuvenu atlikušo izejmateriālu
daudzumu; ziņo par kopīgo apstrādāto lappušu un darbu
statistiku, sērijas numuru, lappušu skaitu un apkopes
informāciju.

HP klientu ērtībām piedāvā informāciju par aptuvenu
atlikušo izejmateriālu daudzumu. Faktiskais atlikušo
izejmateriālu daudzuma līmenis var atšķirties no piedāvātā
aptuvenā mērījuma.

Lietošanas lapa

Rāda sarakstu ar visu papīra izmēru skaitu, kas ir drukāti
šajā iekārtā; uzrāda, vai tie ir drukāti vienpusēji vai
abpusēji, un ziņo par lappušu daudzumu.

Failu direktorija lapa

Rāda faila un mapes nosaukumu failiem, kas tiek glabāti
iekārtas atmiņā.

Pašreizējo iestatījumu lapa

Rāda pašreizējos iestatījumus katrai izvēlnes
Administrēšana opcijai.

Citas lapas

PCL fontu saraksts

Izdrukā pieejamos PCL fontus.

PS fontu saraksts

Izdrukā pieejamos PS fontus.

152

Nodaļa 9 Pārvaldīšana un apkope

LVWW