HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Atmiņas sadalīšana

background image

Atmiņas sadalīšana

Utilītprogrammās vai darbos, ko lejupielādējat iekārtā, reizēm ir resursi (piemēram, fonti, makro vai

modeļi). Resursi, kas iekšēji atzīmēti kā pastāvīgi, saglabājas iekārtas atmiņā līdz iekārta tiek izslēgta.

Ievērojiet tālāk sniegtās vadlīnijas, ja izmantojat lappuses aprakstvalodas (PDL) iespēju, lai atzīmētu

resursus kā pastāvīgus. Lai uzzinātu tehnisko informāciju, skatiet PDL uzziņu par PCL vai PS.

Atzīmējiet resursus kā pastāvīgus tikai tad, ja ir ļoti nepieciešams to saglabāt atmiņā, kamēr

iekārta ir ieslēgta.

Sūtiet pastāvīgos resursus uz iekārtu tikai drukāšanas darba sākumā un ne tad, kad iekārta jau

drukā.

PIEZĪME.

Pastāvīgo resursu pārmērīga izmantošana vai lejupielāde iekārtā drukāšanas laikā var

nelabvēlīgi ietekmēt iekārtas veiktspēju vai spēju drukāt sarežģītas lapas.

168

Nodaļa 9 Pārvaldīšana un apkope

LVWW