HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - DIMM uzstādīšanas pārbaude

background image

DIMM uzstādīšanas pārbaude

Kad esat uzstādījis DIMM, pārliecinieties, vai uzstādīšana bijusi veiksmīga.

1.

Ieslēdziet iekārtu. Pārliecinieties, vai pēc tam, kad iekārta ir pabeigusi startēšanas darbību secību,

deg indikators Ready (Gatavs) . Ja parādās kļūdas ziņojums, iespējams, ka DIMM tika uzstādīts

nepareizi.

2.

Izdrukājiet konfigurācijas lapu.

3.

Pārbaudiet konfigurācijas lapas atmiņas sadaļu un salīdziniet to ar konfigurācijas lapu, kas tika

izdrukāta pirms atmiņas uzstādīšanas. Ja atmiņas apjoms nav palielinājies, iespējams, ka DIMM ir

uzstādīta nepareizi vai arī DIMM ir bojāta. Atkārtojiet uzstādīšanas procedūru. Ja nepieciešams,

izmantojiet citu DIMM.

PIEZĪME.

Ja instalējāt programmas valodu (personība), pārbaudiet konfigurācijas lapas sadaļu

"Installed Personalities and Options" (Instalētās personības un opcijas). Šeit vajadzētu parādīties

jaunajai iekārtas valodai.