HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Produkta atjauninājumi

background image

Produkta atjauninājumi

HP regulāri atjaunina funkcijas, kas pieejamas iekārtas programmaparatūrā. Lai izmantotu jaunākās

funkcijas, atjauniniet programmaparatūru. Lai lejupielādētu jaunāko programmaparatūras jauninājumu,

atveriet vietni

www.hp.com/go/lj600Series_firmware

.

172

Nodaļa 9 Pārvaldīšana un apkope

LVWW