HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Drukāšana uz pastkastīti ar 5 uztvērējiem

background image

Drukāšana uz pastkastīti ar 5 uztvērējiem

Pastkastītei ar 5 uztvērējiem (nopērkama atsevišķi) ir pieci izdruku uztvērēji, kurus no vadības paneļa

var konfigurēt drukas darbu šķirošanai dažādos veidos.

1.

Nospiediet pogu Sākums .

2.

Atveriet šādas izvēlnes:

Administrēšana

Multi-Bin pastkastītes iestatījumi

Darbības režīms

3.

Nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu veidu, kādā pastkastīte ar 5 uztvērējiem

šķiros darbus:

Pastkastīte

Katrs uztvērējs ir piešķirts kādam lietotājam vai lietotāju grupai. Šis ir noklusējuma iestatījums.

94

Nodaļa 6 Papīrs un apdrukājamie materiāli

LVWW

background image

Šķirotājs

Darba kopiju šķirošanai iekārta izmanto visus uztvērējus. Darbi vispirms tiek nosūtīti uz apakšējo
uztvērēju, pēc tam uz nākamo augstāko uztvērēju un tā joprojām. Kad visi uztvērēji ir pilni, iekārta
aptur darbu.

Darbu
atdalītājs

Katrs drukas darbs tiek nosūtīts uz citu uztvērēju. Darbi tiek nosūtīti uz tukšu uztvērēju, sākot ar
augšējo un turpinot līdz apakšējam uztvērējam.

Salicējs

Iekārta saliek katra drukas darba kopijas atsevišķos uztvērējos.

4.

Nospiediet pogu

Labi

, lai atlasītu opciju.

LVWW

Atlasiet izvades paplāti

95

background image

96

Nodaļa 6 Papīrs un apdrukājamie materiāli

LVWW