HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Konfigurējiet padevi vadības panelī

background image

Konfigurējiet padevi vadības panelī

Padeves var konfigurēt papīra veidam un izmēram bez iekārtas uzvednes parādīšanas.

1.

Nospiediet pogu Sākums .

2.

Atveriet izvēlni Padeves.

3.

Nospiediet uz lejupvērstās bultiņas , lai izgaismotu izmēra vai veida iestatījumu vēlamajai

padevei, un pēc tam nospiediet pogu

Labi

.

4.

Nospiediet augšupvērsto bultiņu vai lejupvērsto bultiņu , lai izgaismotu izmēru vai veidu. Ja

jūs atlasāt pielāgotu izmēru, atlasiet mēra vienumu un iestatiet X dimensiju un Y dimensiju.

5.

Nospiediet pogu

Labi

, lai saglabātu jūsu atlasi.

LVWW

Padevju konfigurēšana

91