HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Padeves konfigurēšana, ievietojot papīru

background image

Padeves konfigurēšana, ievietojot papīru

1.

Ievietojiet papīru padevē. Ja izmantojat padevi, kas nav 1. padeve, aizveriet padevi.

2.

Parādās padeves konfigurācijas ziņojums.

3.

Nospiediet pogu

Labi

, lai apstiprinātu konstatēto izmēru. Vai nospiediet atpakaļvērsto bultiņu ,

lai izvēlētos citu konfigurāciju, un turpiniet veikt norādītās darbības.

4.

Lai modificētu padeves konfigurāciju, nospiediet lejupvērsto bultiņu , lai iezīmētu pareizo

izmēru, pēc tam nospiediet pogu

Labi

.

PIEZĪME.

Iekārta automātiski nosaka vairumu papīra izmēru padevēs, kas nav 1. padeve.

5.

Nospiediet lejupvērsto bultiņu , lai iezīmētu pareizo veidu, un nospiediet pogu

Labi

.