HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Padeves konfigurēšana, lai tā atbilstu drukas darba iestatījumiem

background image

Padeves konfigurēšana, lai tā atbilstu drukas darba iestatījumiem

1.

Lietojumprogrammā norādiet izejas padevi, papīra izmēru un papīra veidu.

2.

Nosūtiet darbu uz iekārtu.

Ja nepieciešama padeves konfigurācija, vadības paneļa displejā parādās uzvedne.

3.

Ja parādītais izmērs nav pareizs, nospiediet uz atpakaļvērstās bultiņas . Nospiediet lejupvērsto

bultiņu , lai iezīmētu pareizo izmēru, vai iezīmējiet opciju Pielāgots.

Lai norādītu pielāgoto izmēru, vispirms nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu

pareizo mērvienību. Pēc tam iestatiet dimensijas X un Y, izmantojot ciparu tastatūru vai nospiežot

uz augšup vērstās bultiņas vai uz lejup vērstās bultiņas .

4.

Ja parādītais papīra veids nav pareizs, nospiediet uz atpakaļvērstā bultiņas un pēc tam

nospiediet uz lejup vērstās bultiņas , lai izgaismotu papīra veidu.

90

Nodaļa 6 Papīrs un apdrukājamie materiāli

LVWW