HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Papīra lietošanas noteikumu izprašana

background image

Papīra lietošanas noteikumu izprašana

Šī ierīce atbalsta dažādus papīrus un citus printera apdrukājamos materiālus saskaņā ar šīs lietošanas

rokasgrāmatas vadlīnijām. Papīrs vai printera apdrukājamais materiāls, kas neatbilst šajās vadlīnijās

noteiktajam, var radīt zemu drukas kvalitāti, palielināt papīra iestrēgšanas iespējamību un paātrināt

iekārtas nolietojumu.

Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, izmantojiet tikai papīru ar HP zīmolu un apdrukājamos materiālus,

kas paredzēti lāzerprinteriem vai daudzfunkcionālai lietošanai. Nelietojiet papīru vai apdrukājamos

materiālus, kas paredzēti tintes printeriem. Hewlett-Packard Company neiesaka izmantot apdrukājamos

materiālus ar citu zīmolu, jo HP nevar garantēt to kvalitāti.

Uzglabājiet papīru oriģinālajā iepakojumā, lai nepakļautu to mitruma un citu kaitīgu faktoru

iedarbībai. Neatveriet iepakojumu, kamēr neesat gatavs lietot papīru.

Ir iespējams, ka papīrs atbilst visām vadlīnijām, kas izklāstītas šajā lietotāja rokasgrāmatā, tomēr

rezultāti nav apmierinoši. Tās var būt nepareizas apiešanās, neatbilstošas temperatūras un/vai mitruma

līmeņa vai kāda cita faktora sekas, ko Hewlett-Packard nespēj kontrolēt.

UZMANĪBU!

Hewlett-Packard prasībām neatbilstoša papīra vai apdrukājamo materiālu lietošana

var radīt printera darbības traucējumus, kuru novēršanai nepieciešams remonts. Šāda remonta

izdevumus Hewlett-Packard garantija vai tehniskās apkopes līgumi nesedz.