HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Vadlīnijas par īpašiem papīra veidiem

background image

Vadlīnijas par īpašiem papīra veidiem

Šī iekārta atbalsta drukāšanu uz īpaša apdrukājamā materiāla. Lai iegūtu apmierinošus rezultātus,

ievērojiet tālāk sniegtās vadlīnijas. Ja lietojat īpašu papīru vai apdrukājamo materiālu, lai iegūtu

labākus rezultātus, pārliecinieties, vai iestatījāt printera draiverī veidu un izmēru.

UZMANĪBU!

HP LaserJet iekārtas lieto termofiksatorus, lai tonera daļiņas uz papīra nonāktu sausas,

veidojot ļoti precīzus punktus. HP lāzerpapīrs ir izstrādāts tā, lai izturētu lielu karstumu. Izmantojot tintes

papīru, iekārta var tikt sabojāta.

Materiālu veids

Nedrīkst

Nedrīkst

Aploksnes

Novietojiet aploksnes plakaniski.

Lietojiet aploksnes, kuru šuve
stiepjas gar visu malu līdz
aploksnes stūrim.

Lietojiet noplēšamas līmējamas
sloksnes, kas apstiprinātas
izmantošanai lāzerprinteros.

Nelietojiet aploksnes, ja tās ir
saburzītas, tām ir robi, tās ir
salipušas vai citādi bojātas.

Nelietojiet aploksnes, kurām ir
skavas, spiedpogas, lodziņi vai
krītpapīra apdare.

Nelietojiet pašlīmējošas līmes vai
citus sintētiskus materiālus.

Uzlīmes

Lietojiet tikai tādas uzlīmju loksnes,
kur pamatne nav redzama starp
uzlīmēm.

Izmantojiet cieši pieguļošas
uzlīmes.

Lietojiet pilnas uzlīmju loksnes.

Nelietojiet uzlīmes, kurām ir krokas
vai gaisa burbulīši vai kuras ir
bojātas.

Neapdrukājiet loksnes, kurām ir
tikai daļa uzlīmju.

74

Nodaļa 6 Papīrs un apdrukājamie materiāli

LVWW

background image

Materiālu veids

Nedrīkst

Nedrīkst

Caurspīdīgās filmas

Lietojiet tikai tādas caurspīdīgās
plēves, kas ir apstiprinātas
lietošanai lāzerprinteros.

Pēc izņemšanas no produkta
novietojiet caurspīdīgās filmas uz
plakanas virsmas.

Nelietojiet caurspīdīgus drukas
materiālus, kas nav apstiprināti
izmantošanai lāzerprinteros.

Vēstuļpapīrs un veidlapas

Lietojiet tikai tādu vēstuļpapīru vai
veidlapas, kas ir apstiprinātas
izmantošanai lāzerprinteros.

Nelietojiet veidlapas ar reljefu
izcēlumu vai metālisku apdruku.

Biezs papīrs

Lietojiet tikai tādu biezu papīru, kas
ir apstiprinās izmantošanai
lāzerprinteros un atbilst šī produkta
svara prasībām.

Neizmantojiet papīru, kas ir
smagāks par šim produktam
ieteiktajiem drukas materiālu
tehniskajiem parametriem, ja vien
tas nav HP papīrs, kas apstiprināts
izmantošanai šajā produktā.

Glancēts papīrs un krītpapīrs

Lietojiet tikai tādu glancētu papīru
vai krītpapīru, kas ir apstiprināts
izmantošanai lāzerprinteros.

Papīru ar īpašu pārklājumu
izmantojiet šim izstrādājumam
paredzētajā temperatūras un
mitruma diapazonā.

Nelietojiet glancētu papīru vai
krītpapīru, kas ir paredzēts
izmantošanai strūklprinteru
produktos.

Neizmantojiet papīru ar īpašu
pārklājumu vidē ar ārkārtīgi zemu
vai augstu mitruma līmeni.

Visi papīra tipi

Uzglabājiet papīru oriģinālajā
iepakojumā.

Uzglabājiet papīru vietā, kur nav
putekļu.

Neizmantojiet papīru, kas ir
sakrokojies.

Neizmantojiet papīru, kas ir ticis
uzglabāts mitrā vidē.

LVWW

Papīra lietošanas noteikumu izprašana

75