HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - 2. padeve vai papildu padeve 500 lapām

background image

2. padeve vai papildu padeve 500 lapām

UZMANĪBU!

Lai papīrs ne iestrēgtu, neievietojiet papīru padevēs drukāšanas laikā.

UZMANĪBU!

Nepūtiet uz papīru. Pūšana var radīt nepareizu padevi.

1.

Lai izņemtu padevi no iekārtas, pavelciet to uz

āru un viegli paceliet uz augšu.

84

Nodaļa 6 Papīrs un apdrukājamie materiāli

LVWW

background image

2.

Saspiediet atvienotājsviru, kas atrodas uz

kreisās vadotnes, un bīdiet sānu vadotnes līdz

pareizajam papīra lielumam.

3.

Saspiediet atvienotājsviru, kas atrodas uz

aizmugurējās papīra vadotnes, un bīdiet to

līdz pareizajam papīra lielumam.

4.

Ielieciet papīru padevē. Pārliecinieties, vai

papīra kaudzīte ir līdzena visos četros stūros

un tās augšējā mala atrodas zemāk par

maksimālā augstuma rādītājiem.

5.

Iebīdiet padevi iekārtā līdz galam.

LVWW

Piepildiet papīra teknes

85