HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Apdrukājamā materiāla ievietošana 1. padevē

background image

Apdrukājamā materiāla ievietošana 1. padevē

PIEZĪME.

Izmantojot 1. padevi, iekārta, iespējams, drukās lēnāk.

UZMANĪBU!

Lai papīrs neiestrēgtu, neievietojiet papīru padevēs drukāšanas laikā. Nepūtiet uz

papīru. Pūšana var radīt nepareizu padevi.

1.

Atveriet 1. padevi.

2.

Izvelciet padeves pagarinājumu.

LVWW

Piepildiet papīra teknes

83

background image

3.

Ielieciet papīru padevē. Pārliecinieties, vai

papīrs ietilpst zem izvirzījumiem un atrodas

zemāk par maksimālā augstuma rādītājiem.

2

4.

Noregulējiet malējās vadotnes tā, lai tās viegli

pieskartos papīram, bet nesalocītu papīru.

2