HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Papīra ievietošana papildu padevē 1500 lapām

background image

Papīra ievietošana papildu padevē 1500 lapām

Papildu padevi 1500 lapām var noregulēt Vēstules, A4 un Legal papīra formātiem. Ja padeves

vadotnes pareizi noregulētas, iekārta automātiski nosaka ievietotā papīra izmērus.

UZMANĪBU!

Lai papīrs neiestrēgtu, neievietojiet papīru padevēs drukāšanas laikā.

UZMANĪBU!

Nepūtiet uz papīru. Pūšana var radīt nepareizu padevi.

1.

Nospiediet atbrīvotāju un atveriet 1500 lapu

padeves durtiņas.

2.

Ja padevē ir papīrs, izņemiet to. Vadotnes

nevar noregulēt, ja padevē ir papīrs.

3.

Saspiediet vadotnes, kas atrodas padeves

priekšpusē un pabīdiet tās līdz pareizajam

papīra izmēram.

86

Nodaļa 6 Papīrs un apdrukājamie materiāli

LVWW

background image

4.

Ievietojiet papīru padevē. Vienā reizē

ievietojiet veselas rīses. Nedaliet rīses

mazākās daļās.

5.

Pārliecinieties, vai papīra kaudzīte

nepārsniedz maksimālā augstuma atzīmi uz

vadotnēm un vai kaudzītes priekšējā mala

sakrīt ar bultiņām.

6.

Aizveriet padeves durtiņas.

LVWW

Piepildiet papīra teknes

87