HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Veidlapu un iepriekš apdrukāta vai perforēta papīra ievietošana

background image

Veidlapu un iepriekš apdrukāta vai perforēta papīra ievietošana

Ja ir uzstādīts dupleksers vai skavotājs/šķirotājs, iekārta maina veidu, kādā tiek izkārtoti attēli katrā

lappusē. Ja izmantojat papīru, kuram nepieciešama īpaša orientācija, ievietojiet to atbilstoši

informācijai zemāk redzamajā tabulā.

Padeve

Vienpusēja
drukāšana bez
skavotāja/šķirotāja

Divpusēja drukāšana
bez skavotāja/
šķirotāja

Vienpusēja
drukāšana ar
skavotāju/šķirotāju

Divpusēja drukāšana
ar skavotāju/
šķirotāju

1. padeve

Apdrukājamā puse uz
augšu

Ievieto iekārtā ar augšējo
malu pa priekšu

Apdrukājamā puse uz
leju

Ievieto iekārtā ar
apakšējo malu pa priekšu

Apdrukājamā puse uz
augšu

Ievieto iekārtā ar
apakšējo malu pa priekšu

Apdrukājamā puse uz
leju

Ievieto iekārtā ar augšējo
malu pa priekšu

Visas pārējās padeves

Apdrukājamā puse uz
leju

Augšējā mala padeves
priekšpusē

Apdrukājamā puse uz
augšu

Apakšējā mala padeves
priekšpusē

Apdrukājamā puse uz
leju

Apakšējā mala padeves
priekšpusē

Apdrukājamā puse uz
augšu

Augšējā mala padeves
priekšpusē

88

Nodaļa 6 Papīrs un apdrukājamie materiāli

LVWW