HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Nomainiet drukas kasetni

background image

Nomainiet drukas kasetni

1.

Atveriet augšējo vāku.

2.

Izņemiet izmantoto drukas kasetni no iekārtas.

3.

Izņemiet jauno drukas kasetni no iesaiņojuma.

Iesaiņojumā ievietojiet izmantoto drukas

kasetni, lai nodotu pārstrādei.

LVWW

Nomaiņas norādījumi

103

background image

4.

Satveriet drukas kasetnes abas malas un

izlīdziniet toneri, viegli sakratot drukas kasetni.

UZMANĪBU!

Nepieskarieties aizvaram vai

ievilcējruļļa virsmai.

5.

Noņemiet transportēšanas fiksatoru un

transportēšanas lenti no jaunās drukas

kasetnes. Izmetiet fiksatoru un lenti saskaņā ar

vietējiem noteikumiem.

6.

Salāgojiet drukas kasetni ar sliedēm iekārtas

iekšpusē, ievietojiet drukas kasetni tā, lai tā

būtu stingri novietota, un aizveriet augšējo

vāku.

Pēc īsa brīža vadības panelī jāparādās

ziņojumam Gatavs.

7.

Instalēšana ir pabeigta. Ielieciet izmantoto

drukas kasetni kārbā, kurā tika piegādāta

jaunā kasetne. Lai uzzinātu otrreizējās

pārstrādes norādes, skatiet pievienoto

otrreizējās pārstrādāšanas rokasgrāmatu.

8.

Ja izmantojat kasetni, kas nav HP drukas

kasetne, turpmākos norādījumus skatiet

iekārtas vadības panelī.

104

Nodaļa 7 Printera kasetnes

LVWW