HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Apkopes komplekta skaitītāja atiestatīšana

background image

Apkopes komplekta skaitītāja atiestatīšana

PIEZĪME.

Šo procedūru veiciet tikai pēc tam, kad apkopes komplekts ir instalēts. Neizmantojiet šo

procedūru, lai īslaicīgi dzēstu ziņojumu Nomainiet izejmateriālu komplektu.

1.

Iekārtas vadības panelī nospiediet pogu Sākums .

2.

Atveriet šādas izvēlnes:

Administrēšana

Izejmateriālu pārvaldīšana

Atiestatīt izejmateriālus

Jauns apkopes komplekts

3.

Atlasiet opciju , lai atiestatītu apkopes komplekta skaitītāju.

106

Nodaļa 7 Printera kasetnes

LVWW