HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Skavu nomaiņa

background image

Skavu nomaiņa

Ievietojiet skavas, ja iekārtas vadības panelī parādās ziņojums, kas aicina to darīt. Ja skavotājā

beigušās skavas, darbu drukāšana uz skavotāju/šķirotāju turpinās, taču darbi netiek skavoti.

1.

Skavotāja/šķirotāja labajā pusē pagrieziet

skavotāju iekārtas priekšējās daļas virzienā,

kamēr tas ar klikšķi nofiksējas atvērtā stāvoklī.

Satveriet zilās skavu kasetnes rokturi un

izvelciet kasetni no skavotāja.

2.

Ievietojiet jauno skavu kasetni skavotājā un

pagrieziet to iekārtas aizmugures daļas

virzienā, kamēr skavotājs nofiksējas savā

vietā.

LVWW

Nomaiņas norādījumi

105