HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Iespējo vai atspējo Ļoti zema līmeņa iestatījumi opcijas vadības panelī

background image

Iespējo vai atspējo Ļoti zema līmeņa iestatījumi opcijas vadības panelī

Jebkurā laikā varat iespējot vai atspējot noklusējuma iestatījumus, turklāt, uzstādot jaunu drukas

kasetni, tie nav jāiespējo atkārtoti.

1.

Iekārtas vadības panelī nospiediet pogu Sākums .

2.

Atveriet šādas izvēlnes:

Administrēšana

Izejmateriālu pārvaldīšana

Izejmateriālu iestatījumi

100

Nodaļa 7 Printera kasetnes

LVWW

background image

Melnās tintes kasetne

Ļoti zema līmeņa iestatījumi

3.

Atlasiet vienu no šādām iespējām:

Atlasiet opciju Turpināt, lai iestatītu produkta brīdinājumu, kad līmenis kasetnē ir ļoti zems,

bet turpinātu drukāšanu.

PIEZĪME.

Iestatījums Turpināt ļauj drukāt bez lietotāja iejaukšanās, ja līmenis drukas

kasetnē ir ļoti zems un tas var izraisīt neapmierinošu drukas kvalitāti.

Atlasiet opciju Apturēt, lai iestatītu, ka iekārta aptur drukāšanu, līdz nomaināt kasetni.

Atlasiet opciju Uzvednis, lai turpinātu, lai iestatītu, ka produkts aptur drukāšanu un rāda

uzvedni, ka jānomaina kasetne. Jūs varat apstiprināt uzvedni un turpināt drukāšanu.

Ja atlasāt opciju Apturēt vai Uzvednis, lai turpinātu, produkts aptur drukāšanu, kad līmenis

kasetnē ir ļoti zems. Kad nomaināt kasetni, produkts automātiski turpina drukāšanu.