HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Izdrukas, kad beidzies drukas kasetnes darbmūžs

background image

Izdrukas, kad beidzies drukas kasetnes darbmūžs

Ziņojums Melnās tintes kasetnē zems līmenis: iekārta norāda, kad izejmateriālu līmenis ir

zems. Faktiskais drukas kasetnes atlikušais darbmūžs var atšķirties. Apsveriet nepieciešamību

iegādāties rezerves kasetni, lai to instalētu, kad drukas kvalitāte vairs nebūs pieņemama.

Izejmateriāls tagad nav jānomaina.

Ziņojums Melnās tintes kasetnē ļoti zems līmenis: iekārta norāda, kad izejmateriālu

līmenis ir ļoti zems. Faktiskais izejmateriāla atlikušais darbmūžs var atšķirties. Apsveriet

nepieciešamību iegādāties rezerves kasetni, lai to instalētu, kad drukas kvalitāte vairs nebūs

pieņemama. Izejmateriālus pagaidām nevajag nomainīt, ja vien drukas kvalitāte ir pieņemama.

Izmantojot izejmateriālu, kura darbmūžs ir beidzies, var rasties drukas kvalitātes problēmas.

Tiklīdz HP drukas kasetne ir sasniegusi līmeni „Very Low” (Ļoti zems), šai drukas kasetnei vairs nav

spēkā HP augstākās klases aizsardzības garantija. HP augstākās klases aizsardzības garantija

attiecas tikai uz šī produkta drukas kasetni.