HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Vadības paneļa izejmateriālu ziņojumu skaidrojums

background image

Vadības paneļa izejmateriālu ziņojumu skaidrojums

Tabula 7-1

Izejmateriālu stāvokļa ziņojumi

Vadības paneļa ziņojums

Apraksts

Ieteicamā darbība

10.0X.Y0 Izejmateriālu atmiņas
kļūda

Iekārta nevar nolasīt vai ierakstīt vismaz
vienā printera kasetnes atmiņas mikroshēmā
vai arī printera kasetnei trūkst atmiņas
mikroshēmas.

Pārinstalējiet printera kasetni vēlreiz vai
instalējiet jaunu printera kasetni.

Apkopes komplektā ļoti zems līmenis Līmenis apkopes komplektā ir ļoti zems.

Faktiskais izejmateriāla atlikušais darbmūžs
var atšķirties. Šoreiz apkopes komplekts nav
jānomaina, ja vien drukas kvalitāte vairs nav
pieņemama. Ja HP izejmateriāli ir sasnieguši
zema līmeņa slieksni, HP augstākas klases
aizsardzības garantija šim izejmateriālam
vairs nav spēkā.

Ja drukas kvalitāte vairs nav pieņemama,
nomainiet apkopes komplektu. Norādījumi ir
iekļauti apkopes komplekta komplektācijā.

Apkopes komplektā zems līmenis

Līmenis apkopes komplektā ir zems.
Faktiskais izejmateriāla atlikušais darbmūžs
var atšķirties. Apsveriet nepieciešamību
iegādāties rezerves apkopes komplektu, lai
to uzstādītu, kad drukas kvalitāte vairs nebūs
pieņemama. Šoreiz apkopes komplekts nav
jānomaina, ja vien drukas kvalitāte vairs nav
pieņemama.

Ja drukas kvalitāte vairs nav pieņemama,
nomainiet apkopes komplektu. Norādījumi ir
iekļauti apkopes komplekta komplektācijā.

Izejmateriālu nomaiņa

Divi vai vairāk izejmateriāli ir sasnieguši
kalpošanas laika beigas. Patiesais
kalpošanas laiks var atšķirties no aprēķinātā.
Apsveriet nepieciešamību iegādāties
rezerves izejmateriālus, lai tos uzstādītu, kad
drukas kvalitāte vairs nebūs pieņemama.
Izejmateriālus pagaidām nevajag nomainīt,
ja vien drukas kvalitāte ir pieņemama. Pēc
aprēķinātā HP izejmateriālu kalpošanas
laika beigām HP augstākas klases
aizsardzības garantija šiem izejmateriāliem
vairs nav spēkā.

Nospiediet lejupvērsto bultiņu , lai
apskatītu nomaināmos izejmateriālus.

Vai konfigurējiet iekārtu, lai būtu iespējams
turpināt drukāšanu, izmantojot
Izejmateriālu pārvaldīšana izvēlni.

Ļoti zems līmenis izejmateriālos

Šis ziņojums parādās, kad vismaz divos
izejmateriālos ir ļoti zems līmenis.
Nospiediet lejupvērsto bultiņu , lai
apskatītu, kuros izejmateriālos ir zems
līmenis. Faktiskais izejmateriāla atlikušais
darbmūžs var atšķirties. Šoreiz nav jāveic
izejmateriālu nomaiņa, ja vien drukas
kvalitāte vairs nav pieņemama. Ja HP
izejmateriāli ir sasnieguši zema līmeņa
slieksni, HP augstākas klases aizsardzības
garantija šim izejmateriālam vairs nav
spēkā.

Lai turpinātu drukāšanu, nomainiet
izejmateriālu vai arī pārkonfigurējiet
produktu, izmantojot izvēlni Izejmateriālu
pārvaldīšana
vadības panelī.

110

Nodaļa 7 Printera kasetnes

LVWW

background image

Tabula 7-1

Izejmateriālu stāvokļa ziņojumi (turpinājums)

Vadības paneļa ziņojums

Apraksts

Ieteicamā darbība

Melnās tintes kasetnē ļoti zems
līmenis

Iekārta norāda, kad izejmateriālu līmenis ir
ļoti zems. Faktiskais printera kasetnes
kalpošanas laiks var atšķirties. Šoreiz drukas
kasetne nav jānomaina, ja vien drukas
kvalitāte vairs nav pieņemama. Ja HP
izejmateriāli ir sasnieguši zema līmeņa
slieksni, HP augstākas klases aizsardzības
garantija šim izejmateriālam vairs nav
spēkā.

Ja drukas kvalitāte vairs nav pieņemama,
nomainiet printera kasetni.

Melnās tintes kasetnē zems līmenis

Iekārta norāda, kad izejmateriālu līmenis ir
zems. Faktiskais printera kasetnes
kalpošanas laiks var atšķirties. Šoreiz drukas
kasetne nav jānomaina, ja vien drukas
kvalitāte vairs nav pieņemama.

Ja drukas kvalitāte vairs nav pieņemama,
nomainiet printera kasetni. Apsveriet maiņas
kasetnes iegādi, lai tā būtu pieejama, kad
uzstādītās kasetnes darbmūžs ir beidzies.

Nesaderīgi izejmateriāli

Ir uzstādīti izejmateriāli, kas nav paredzēti
šim produktam. Printeris nevar drukāt ar šiem
izejmateriāliem.

Nospiediet lejupvērsto bultiņu , lai
identificētu nesaderīgos izejmateriālus.
Ievietojiet izejmateriālus, kas ir paredzēti šai
iekārtai.

Nesaderīgs <supply>

Norādītais izejmateriāls nav saderīgs ar šo
produktu.

Nomainiet šo izejmateriālu ar šim produktam
paredzētu.

Nomainiet <supply>

Iekārta norāda, kad materiālu līmenis
sasniedzis noteiktā kalpošanas laika beigas.
Patiesais kalpošanas laiks var atšķirties no
aprēķinātā. Sagatavojiet izejmateriālus
nomaiņai, kad drukas kvalitāte vairs nav
pieņemama. Izejmateriālus pagaidām
nevajag nomainīt, ja vien drukas kvalitāte ir
pieņemama. Pēc aprēķinātā HP izejmateriālu
kalpošanas laika beigām HP augstākas
klases aizsardzības garantija šiem
izejmateriāliem vairs nav spēkā.

Nomainiet norādīto izejmateriālu.

Vai konfigurējiet iekārtu, lai būtu iespējams
turpināt drukāšanu, izmantojot
Izejmateriālu pārvaldīšana izvēlni.

Tiek izmantots lietots izejmateriāls

Printera kasetne iepriekš ir jau lietota.

Ja esat pārliecināts, ka esat iegādājies
oriģinālu HP izejmateriālu, apmeklējiet

www.hp.com/go/anticounterfeit

.

Uzstādīts neatbalstīts izejmateriāls

Printera kasetne paredzēta citai HP iekārtai.

Ja drukas kvalitāte vairs nav pieņemama,
nomainiet printera kasetni.

Zems līmenis izejmateriālos

Šis ziņojums parādās, kad vismaz divos
izejmateriālos ir zems līmenis. Faktiskais
izejmateriāla atlikušais darbmūžs var
atšķirties. Nospiediet lejupvērsto bultiņu ,
lai apskatītu, kuros izejmateriālos ir zems
līmenis. Šoreiz nav jāveic izejmateriālu
nomaiņa, ja vien drukas kvalitāte vairs nav
pieņemama. Ja HP izejmateriāli ir sasnieguši
zema līmeņa slieksni, HP augstākas klases
aizsardzības garantija šim izejmateriālam
vairs nav spēkā.

Lai turpinātu drukāšanu, nomainiet
izejmateriālu vai arī pārkonfigurējiet
produktu, izmantojot izvēlni Izejmateriālu
pārvaldīšana
vadības panelī.

LVWW

Problēmu novēršana saistībā ar drukas kasetnēm

111

background image

112

Nodaļa 7 Printera kasetnes

LVWW