HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Fails, kuru vēlaties drukāt, nav norādīts izvēlnē Izgūt no USB

background image

Fails, kuru vēlaties drukāt, nav norādīts izvēlnē Izgūt no USB

1.

Iespējams, mēģināt drukāt tāda tipa failu, kuru neatbalsta USB drukāšanas funkcija. Iekārta

atbalsta failu tipus .pdf, .prn, .pcl, .ps un .cht.

2.

USB atmiņas papildierīcē atsevišķā mapē, iespējams, ir pārāk daudz failu. Samaziniet failu skaitu

mapē, pārvietojot tos apakšmapēs.

3.

Faila nosaukumā, iespējams, ir izmantota rakstzīmju kopa, kuru iekārta neatbalsta. Šajā gadījumā

iekārta aizvieto failu nosaukumus ar rakstzīmēm no citas rakstzīmju kopas. Pārdēvējiet failus,

izmantojot ASCII rakstzīmes.

LVWW

Drukāšanas no dažādiem avotiem, izmantojot USB, problēmu risināšana

205