HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Drukas kasetnes pārbaude

background image

Drukas kasetnes pārbaude

Pārbaudiet drukas kasetni un nomainiet to pēc nepieciešamības, ja radusies kāda no šīm problēmām:

druka ir pārāk blāva vai vietām šķiet izbalējusi;

izdrukātajās lapās ir nelieli neapdrukāti laukumiņi;

uz izdrukātajām lapām ir svītras vai joslas.

PIEZĪME.

Ja izmantojat melnraksta vai ekonomiskā režīma iestatījumu, izdruka var likties gaiša.

Ja drukas kasetne ir jānomaina, izdrukājiet izejmateriālu statusa lapu, lai noskaidrotu pareizās

oriģinālās HP drukas kasetnes nomaiņas numuru.

200

Nodaļa 10 Problēmu risinājumi

LVWW

background image

Drukas kasetnes veids

Problēmas risināšanas procedūra

Uzpildīta vai pārstrādāta drukas kasetne Hewlett-Packard Company neiesaka izmantot ne jaunus, ne uzpildītus

izejmateriālus, kas nav HP ražojumi. Tā kā tie nav HP produkti, HP nevar ietekmēt
šo izejmateriālu dizainu vai kontrolēt to kvalitāti. Ja izmantojat atkārtoti uzpildītu
vai pārstrādātu drukas kasetni un neesat apmierināts ar drukas kvalitāti, nomainiet
šo kasetni pret oriģinālu HP kasetni.

Oriģinālā HP drukas kasetne

1.

Kad kasetne ir sasniegusi kalpošanas laika beigas, iekārtas vadības panelī vai
izejmateriālu statusa lapā ir norādīts statuss Very Low (Gandrīz tukša).
Nomainiet drukas kasetni, ja drukas kvalitāte vairs nav apmierinoša.

2.

Vizuāli pārbaudiet, vai drukas kasetne nav bojāta. Skatiet tālāk sniegtos
norādījumus. Ja nepieciešams, nomainiet drukas kasetni.

3.

Ja uz izdrukātajām lapām atkārtoti parādās vienādi nospiedumi, izdrukājiet
tīrīšanas lapu. Ja šādi nevar atrisināt problēmu, izmantojiet šajā dokumentā
sniegto informāciju par defektu atkārtošanos, lai noskaidrotu problēmas
cēloni.

LVWW

Drukas kvalitātes uzlabošana

201