HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Iekārta drukā lēni

background image

Iekārta drukā lēni

Ja iekārta drukā, taču process šķiet lēns, izmēģiniet šādus risinājumus.

1.

Pārliecinieties, vai dators atbilst iekārtas minimālajām specifikācijām. Specifikāciju sarakstu skatiet

šajā vietnē:

www.hp.com/support/lj600Series

.

2.

Konfigurējot iekārtu drukāšanai uz atsevišķu veidu papīra, piemēram, uz smaga papīra, iekārta

drukā lēnāk, lai nodrošinātu pareizu tonera uzklāšanu uz papīra. Ja papīra veida iestatījums

neatbilst izmantotajam papīram, mainiet iestatījumu uz pareizo papīra veidu.

LVWW

Iekārta nedrukā vai drukā lēni

203