HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603 series - Iekārtas atkopšana pēc papīra iestrēgšanas

background image

Iekārtas atkopšana pēc papīra iestrēgšanas

Šī iekārtā piedāvā iestrēgušu dokumentu atkopšanas funkcija, kas atkārtoti izdrukā iesprūdušās lapas.

Pieejamas šādas opcijas:

Automātisks — iekārta mēģina atkārtoti izdrukāt iestrēgušās lapas, ja ir pieejams pietiekams

atmiņas daudzums. Šis ir noklusējuma iestatījums.

Izslēgts — iekārta nemēģina atkārtoti izdrukāt iestrēgušas lapas. Tā kā pēdējo lapu

saglabāšanai netiek tērēta atmiņa, iekārtas veiktspēja nemainās.

PIEZĪME.

Ja, izmantojot šo opciju, iekārtā beidzas papīrs un darbs tiek drukāts uz abām

pusēm, iespējams, ka dažas lapas pazudīs.

Ieslēgts — iekārta vienmēr atkārtoti izdrukā iesprūdušas lapas. Daļa atmiņas tiek atvēlēta pēdējo

izdrukāto lapu saglabāšanai. Tā rezultātā var pazemināties kopējā veiktspēja.

1.

Iekārtas vadības panelī nospiediet pogu Sākums .

2.

Atveriet šādas izvēlnes:

Administrēšana

Vispārīgie iestatījumi

Iestrēgušu dokumentu atkopšana

3.

Atlasiet atbilstošu iestatījumu un nospiediet pogu

Labi

.

198

Nodaļa 10 Problēmu risinājumi

LVWW